Přehled škod způsobených vlkem obecným v období 1. 1. 2021 - 28. 2. 2021

Zahrnuty jsou pouze kraje s hlášenými škodami. Počty jsou evidovány pouze na základě protokolů zaslaných AOPK ČR.

Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění graf a tabulka neodpovídají statistice náhrad vyplacených škod ve stejném období (např. některé škodní události z roku 2020 mohly být vyplaceny až v roce 2021 apod.).

 

Počty usmrcených zvířat vlkem dle obdržených protokolů a dle jednotlivých krajů v roce 2021 (ke dni 31. 3. 2021). Zdroj: AOPK ČR, NP České Švýcarsko, NP Šumava, KRNAP, Krajské úřady

škody_kraje_březen_2021.jpg

Mapa škodních událostí za rok 2021 (ke dni 31. 3. 2021). Sestavena podle počtu škodních událostí v daném roce. Podle lokalizace jsou zobrazeny ve čtvercové síti 5 x 5 km.

škody_mapa_březen_2021.jpg

 

Přehled škod za měsíc březen

Přehled škod za měsíc leden a únor

(Uvádíme souhrnně, jelikož škody vlkem na hospodářských zvířatech jsou v těchto dvou měsících každoročně s nižší četností.)