Přehled škod způsobených vlkem obecným v roce 2021

Zahrnuty jsou pouze kraje s hlášenými škodami. Počty jsou evidovány pouze na základě protokolů zaslaných AOPK ČR.

Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění graf a tabulka neodpovídají statistice náhrad vyplacených škod ve stejném období (např. některé škodní události z roku 2020 mohly být vyplaceny až v roce 2021 apod.).

Počty usmrcených zvířat vlkem dle obdržených protokolů a dle jednotlivých krajů v roce 2021 (ke dni 31. 12. 2021). Zdroj: AOPK ČR, NP České Švýcarsko, NP Šumava, KRNAP, Krajské úřady

tabulka škody prosinec 2021.jpg

Mapa škodních událostí za rok 2021 (ke dni 31. 12. 2021). Sestavena podle počtu škodních událostí v daném roce. Podle lokalizace jsou zobrazeny ve čtvercové síti 5 x 5 km.

Skody_2021_12a.jpg

Přehled škod za měsíc prosinec

Přehled škod za měsíc listopad

Přehled škod za měsíc říjen

Přehled škod za měsíc srpen a září (uvádíme souhrnně)

Přehled škod za měsíc červenec

Přehled škod za měsíc červen

Přehled škod za měsíc květen

Přehled škod za měsíc duben

Přehled škod za měsíc březen

Přehled škod za měsíc leden a únor

(Uvádíme souhrnně, jelikož škody vlkem na hospodářských zvířatech jsou v těchto dvou měsících každoročně s nižší četností.)