Chování a způsob života

Wolf-swd-010103_mala_Steffan_Widstrand_slajdr1.jpg

Foto: Staffan Widstrand (nahoře i dole)

Vlci žijí v organizovaných smečkách tvořených 6–8 jedinci s přísnou hierarchií. Obvykle se jedná o rodiče a jejich potomky maximálně ze dvou předchozích let. Velikost vlčího teritoria se mění v závislosti na velikosti smečky, množství zvěře, ročním období aj. V místech s dostatkem potravy se pohybuje okolo několika desítek km2, v otevřené krajině může mít rozlohu až 1300 km2. Ve střední Evropě je v závislosti na množství potravy možné počítat s teritorii o rozloze 200 až 300 km2. [1]

Wolf-SWD-011650_mala_Steffan_Widstrand.jpgZe smečky se rozmnožuje pouze tzv. alfa pár (jeden samec a samice). Jedná se o přirozený způsob autoregulace početnosti populace. Ovulaci mladších samic blokuje agresivní chování alfa samice a možná i její feromony. Omezování ovulace je tím větší, čím má smečka méně dostupné potravy a čím větší je agresivita mezi členy smečky. Říje probíhá u vlků od poloviny ledna do konce března a po 9 – 10 týdnech rodí samice ve skrytém brlohu pod zemí, mezi skalami nebo pod vývraty stromů zpravidla 4 - 8 mláďat. Velikost vrhu závisí na množství potravy, ale také na početnosti vlků v této oblasti (při nedostatku potravy se nemusí narodit žádné). Úmrtnost mláďat v prvním roce života je velká – až 60 %. Do lovu se mláďata aktivně zapojují až ve stáří 7–8 měsíců. Vlci se dožívají 12–15 let.

V roce 2017 se podařilo doložit rozmnožování vlků v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Převzato a upraveno z letáku „Wölfe vor unserer Haustür“, vyd. Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz, prosinec 2015.