Vlk a prostředí

Kveta_cernohlavkova_slajdr.jpg

Foto: Květa Černohlávková

Ideálním prostředím pro evropský poddruh vlka je lesnatá krajina. Tu člověk postupně měnil a vlci byli donuceni se přizpůsobit. Mnohdy osidlují i lidskou činností silně ovlivněná místa, jako je například vojenský prostor v Saské Lužici, nebo okolí příměstských skládek v Rumunsku a Itálii. Mohou žít v blízkosti lidí, v běžné hospodářské krajině bez hlubokých lesů, aniž by o sobě dávali nějak vědět. Záznamy od telemetricky sledovaných jedinců ukazují, že vlci jsou schopni migrovat na vzdálenost až 1 500 km za několik měsíců. Nejdelší záznamy přitom pocházejí z předjaří, kdy si mladí samci hledají svá teritoria a nové partnerky, nejkratší pak z konce jara a v létě, kdy se starají o mláďata.