Přehled škodních událostí 2024

Počty hospodářských zvířat dotčených útokem vlka obecného za rok 2024 (k 29. 2. 2024); zdroj: AOPK ČR, správy NP, obce s rozšířenou působností, krajské úřady.

Místa škod vlkem na hospodářských zvířatech včetně údajů o škodě zobrazujeme nově na interaktivní mapě zde.

souhrn_tabulka_škody_únor_2024.jpg

Přehled škod za únor 2024

Přehled škod za leden 2024