Program péče o vlka obecného

Pro naši krajinu jsou důležitá jak hospodářská zvířata, která pastvou udržují cenná území, tak i vrcholoví predátoři, kteří pomáhají snižovat nadměrné stavy spárkaté zvěře, působící miliardové škody na lesních porostech a zemědělských plodinách. Vlk však zároveň působí škody na hospodářských zvířatech.

Proto státní ochrana přírody připravila Program péče o vlka. Jedná se o tzv. managementový plán, který se zaměřuje na řešení konfliktů spojených s návratem vlka do naší krajiny a jehož cílem je nastavit taková opatření v krajině, která vlkům umožní vytvořit životaschopnou populaci a zároveň budou minimalizovat škody a konflikty, které s sebou koexistence člověka a vlka přináší.

Program péče je koncepční a metodický podklad, který určuje základní postup pro prevenci a řešení konfliktů, ze své podstaty je tedy obecný. Konkrétní kroky, řešení situací a zodpovědnost příslušných institucí potom určují další materiály navazující na Program péče.

Mezi hlavní cíle Programu péče o vlka patří zejména zavedení fungujícího systému pro poskytování financí na realizaci preventivních opatření na ochranu stád, zavedení funkčního systému šetření škod a vyplácení náhrad, jednotného systému monitoringu vlka nebo určení jasného postupu v případě výskytu problematických vlků.

Celý text Programu péče o vlka je k dispozici zde.