Výše náhrady škody

Doporučené ceny ovcí a koz při stanovení výše náhrady škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů poskytovaných podle zákona č. 115/2000 Sb., v jeho platném znění.

Za účelem sjednocení postupu a usnadnění stanovení výše náhrady škod byl Svazem chavatelů ovcí a koz, z.s. (SCHOK) sestaven ceník jednotlivých kategorií zvířat. Použití tohoto ceníku doporučilo v rámci společného jednání Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.

náhrada tabulka.jpg

 

* Plemeník splňuje požadavky na zařazení do plemenitby (rodiče zapsané do plemenné knihy, splňuje podmínky stanovené radou plemenných knih pro klasifikaci, plemeník byl vybrán do odchovu oprávněnou osobou dle plemenářského zákona).

** Doloženo potvrzením o původu (POP).