Vlk jako přirozená součást životního prostředí

Wolf-SWD-009029_mala_Steffan_Widstrand_slajdr.jpg

Foto: Staffan Widstrand

Vlci jsou pro přírodu důležití. Jsou výborní lovci a pomáhají v přírodě regulovat divoce žijící kopytníky v případě jejich přemnožení. V současnosti, kdy přemnožená prasata divoká, srnci, jeleni a mufloni brání přirozené obnově lesa, je přítomnost vlka o to potřebnější. Vlci také významně zlepšují zdravotní stav populace kořisti, když selektivně odstraňují staré a nemocné kusy. Svou přítomností pomáhají regulovat počty divoce žijících kopytníků a pomáhají snižovat škody způsobené okusem v lese. Vlk udržuje populace kořisti zdravé a kvalitní a napomáhá tak zlepšování její věkové struktury.

Švýcarský kanton Graubünden ve svém Plánu pro rozvoj lesa 2018+ uvádí, že od poloviny 20. století začaly škody způsobované zvěří v lese narůstat. V 70. letech 20. století se tu musel dokonce zavést noční odstřel jelenů, kteří nadměrným okusem lesy poškozovali. Jejich počet se podařilo snížit, od konce 90. let však začal opět stoupat a v roce 2016 dosáhl rekordních výšek. Stejně tak srnci, kteří mají rozhodující negativní vliv na vícedruhovou skladbu lesa, jsou přemnožení. [1] Od roku 2012 se v kantonu Graubünden znovu objevili vlci a správci lesa a celého kantonu doufají, že jejich dopad bude podobný, jako byl dopad návratu rysa, který prokazatelně snížil počty kopytníků, což napomohlo obnovování lesa,  jeho lepší druhové skladbě a věkové struktuře. Plán rozvoje lesa návrat vlků hodnotí pozitivně a zavazuje se podporovat jejich rozšíření do oblastí kantonu, kde zatím nejsou. [2]

Záběry z fotopasti dovádějících vlčat v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj z července 2017.


[1] Převzato a upraveno z Waldentwicklungsplan 2018+, vyd. Amt für Wald und Naturgefahren, str. 12.

[2] Převzato a upraveno z Waldentwicklungsplan 2018+, vyd. Amt für Wald und Naturgefahren, str. 103 a 112.