Přehled škod způsobených vlkem obecným v období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Zahrnuty jsou pouze kraje s hlášenými škodami. Počty jsou evidovány pouze na základě protokolů zaslaných AOPK ČR.

Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění graf a tabulka neodpovídají statistice náhrad vyplacených škod ve stejném období (např. některé škodní události z roku 2019 mohly být vyplaceny až v roce 2020 apod.).

Počty usmrcených zvířat vlkem dle obdržených protokolů a dle jednotlivých krajů v roce 2020 (ke dni 31. 12. 2020). Zdroj: AOPK ČR, NP České Švýcarsko, NP Šumava, KRNAP, Krajské úřady

škody kraje celkem 2020.jpg

Mapa škodních událostí za rok 2020 (ke dni 31. 12. 2020). Sestavena podle počtu škodních událostí v daném roce. Podle lokalizace jsou zobrazeny ve čtvercové síti 5 x 5 km.

AOPK_vlci_skody_2020.jpg

Přehled škod za měsíc září 2020

Přehled škod za měsíc říjen 2020

Přehled škod za měsíc listopad 2020

Přehled škod za měsíc prosinec 2020