Ochranná opatření

DBartošová Beskydy_oriznuto.jpg

Doporučená ochranná opatření

Technická zabezpečení - elektrický ohradník a pevná ohrada

Zabezpečení zvířat přenosným elektrickým ohradníkem nebo pevnou ohradou v kombinaci s elektrickým ohradníkem a pasteveckým psem:

 • přenosná vodivá síť s ideální výškou min. 90 cm, lépe 110-120 cm (Obr. 1). Pozor na umístění v kopci, svažitý terén umožňuje snažší překonání ohradníku, v těchto případech je možné ochranu zdvojit (Obr. 2). Vhodné je použití v kombinaci s pasteveckým psem.
 • přenosný víceřadý elektrický ohradník, min. 4-5 pásek, spodní tři vodiče od sebe max. 15-20 cm (Obr. 3). Vhodné je použití v kombinaci s pasteveckým psem.

   Obr. 1.prenosna_vodiva_sit.JPG  Obr. 2. proti-preskakovani-zdvojena_vodiva_sit.JPG  Obr. 3.prenosne_vicerade_oploceni.JPG

   Obr.1: Přenosná vodivá síť; Obr.2: Zdvojená přenosná vodivá síť - ochr. proti přeskakování; Obr.3: Přenosný víceřadý el. ohradník

 • pevné oplocení (výška min. 110 cm, lépe 120 cm), může být doplněno:
  1. Textilní páskou 10-20 cm nad ohradníkem, která opticky brání přeskočení ohrady (Obr. 4), nebo tzv. zradidly/fladry (látkové či plastové pásky). Tento typ bariéry lze považovat pouze za dočasný a je třeba ho po cca 4 týdnech obměňovat (Obr. 5).
  2. Předsunutým elektrickým vodičem (min. 3500 V) okolo ohrady cca 15-20 cm nad zemí jako ochrana proti podhrabání (Obr. 6, 7).
  3. Podhrabání lze také zabránit ohnutím a položením části pletiva v šířce min. 60 cm na zem před oplocení - oplocení s ochranou proti podhrabání by tak mělo tvořit tvar písmene L, ohnutou položenou část pletiva je třeba k zemi připevnit např. kotvami, háčky či zatížit větvemi tak, aby nedocházelo k jeho nadzvedání (Obr. 8, 9).

                               Obr.4.opticka-bariera_textilni_paska.JPG  Obr.5.vodivasit+zradidla01.JPG

      Obr.4: Textilní páska jako optická bariéra (zde i na přenosné vodivé síti); Obr.5: Zradidla/fladry (zde i na přenosné vodivé síti)

                               Obr.6.proti-podhrabani_predsunuty_drat_napevnemoplocenizpletiva.JPG  Obr.7.proti-podhrabani-predsunuty_drat_napevnemoplocenizpletiva-detail.JPG

       Obr.6: Pevné oplocení a předsunutý el. vodič jako ochrana proti podhrabání; Obr.7: Detail předsunutého el. vodiče

                               Obr.8.proti-podhrabani-polozene_zatizene_pletivo.jpg  Obr.9.proti-podhrabani-polozene_zatizene_pletivo_detail.jpg

 Obr.8: Položené pletivo jako ochrana proti podhrabání zatížené kulatinou a větvemi proti nadzvednutí; Obr.9: Detail na zem položeného pletiva pod odhrabaným sněhem

 

Změna organizace pastvy, mobilní košár a pastevecký pes

 • Změna organizace pastvy (např. prosté častější přehánění stáda na různé pastviny).
 • Zahánění stáda na noc do salaší, mobilních košárů, chlévů, obehnaných elektrickým ohradníkem nebo pevnou ohradou. Pro zvýšení účinnosti lze ještě ohradníky doplnit zradidly/fladry.
 • Střežení stáda člověkem - pastýřem, v alternaci s pasteveckým psem.
 • Trvalá přítomnost pasteveckých psů, zejména u stád s větším počtem zvířat, nebo v kombinaci s technickými opatřeními pro co jejich nejlepší fungování (Obr. 10, 11, 12). Na stádo o velikosti do 100 kusů hospodářských zvířat je vhodné mít minimálně dva pastevecké psy. Na dalších cca 100 kusů zvířat ve stádě připadá 0,5-1 pastevecký pes navíc. Počet psů záleží i na lokalitě (členitosti krajiny), ve větším počtu jsou psi při případné obraně stáda sebevědomější. Více v kapitole Pastevečtí psi.

     Obr.10.pes+vodivasit.JPG  Obr.11.pes+prenosne_vicerade_oploceni02.JPG  Obr.12.pes+pevne_pletivove_oploceni.JPG

Obr.10: Pastevecký pes v kombinaci s vodivou sítí; Obr.11: Pastevečtí psi v kombinaci s přenosným víceřadým oplocením; Obr.12: Pastevecký pes v kombinaci s pevným oplocením a předsunutým el. vodičem jako ochranou proti podhrabání

Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pomohou s přípravou projektů na preventivní opatření před útoky šelem z Operačního programu Životní prostředí. Z tohoto Programu lze zpětně hradit náklady na vodivé sítě (síťové elektrické ohradníky) nebo zdvojení elektrického ohradníku (o vodič), víceřadý elektrický ohradník včetně zdroje a příslušenství, zdvojení pevné ohrady nebo doplnění o elektrický ohradník, pevnou ohradu na nechráněných pastvinách včetně ochranných prvků. pevnou ohradu pro zahnání stáda na noc (tzv. košár), mobilní košár, zradidlový ohradník, zabezpečení ohrad proti podhrabávání (předsazený vodič), pořízení fotopastí, pořízení psa pasteveckého plemene.

Doporučená ochranná opatření pro ochranu hospodářských zvířat před vlky - jako podklad pro Operační program Životní prostředí - jsou k dispozici zde.

Foto: Dana Bartošová (úvodní), Tomáš Krajča, Linda Zachystalová