Ochranná opatření

DBartošová Management_2 _Beskydy_slajdr.jpg
Foto: Dana Bartošová

Doporučená ochranná opatření

Elektrický ohradník a pevná ohrada

Zabezpečení zvířat elektrickým ohradníkem nebo pevnou ohradou v kombinaci s elektrickým ohradníkem a pasteveckým psem:

  • síťový elektrický ohradník s ideální výškou min. 90 cm, lépe 110-120 cm (pozor na umístění v kopci, svažitý terén umožňuje snažší překonání ohradníku), v kombinaci s pasteveckým psem (obr.1),
  • páskový elektrický ohradník (min. 5 pásek, spodní tři pásky od sebe max. 20 cm, ostatní pásky od sebe 20–30 cm) v kombinaci s pasteveckým psem (obr. 2),
  • pevný drátěný ohradník (výška min. 120 cm, lépe 140 cm), páska 20-30 cm nad ohradníkem opticky brání přeskočení ohrady, elektrický drát (min. 2 500 V) okolo ohrady cca 20 cm nad zemí brání podhrabání (proti podhrabání se dá také zapustit pevný drátěný ohradník min. 50 cm pod zem, nebo použít drátěné pletivo navazující na ohradník v úrovni země o šířce min. 100 cm) (obr. 3),
  • zradidlový (fladrový) ohradník - zradidla jsou pruhy červené nebo modré látky na laně umístěné max. 50 cm od sebe, dosahují k zemi nebo max. 20 cm nad zem, dva elektrické dráty dole cca 20 cm nad zemí brání podhrabání / podlezení, pásky 20-30 cm nad zradidlovým ohradníkem opticky brání přeskočení ohrady (jednoduchý zradidlový ohradník bez přídatných opatření slouží jen dočasně, cca 1-2 měsíce, poté si vlci zvyknou) (obr. 4).

Mobilní košár

Zahánění domácích zvířat na noc do salaší či košárů, obehnaných elektrickým ohradníkem nebo pevnou ohradou (obr. 5). Pro zvýšení účinnosti lze okolo elektrických ohradníků natáhnout lanko, na kterém jsou s rozestupem pověšeny červené vlající praporky tzv. zradidla neboli fladry (flandry).

Pastevecký pes

Trvalá přítomnost pasteveckých psů, zejména pro stáda s větším počtem zvířat (obr. 6 a 7).  Doporučuje se nejméně  jeden pes na cca 100 ovcí. Pro velká stáda nad sto ovcí je však lepší mít psy dva na každých dalších sto ovcí, kteří jsou pak při případné obraně stáda sebevědomější. Pro menší chov poblíž místa bydliště je možnou alternativou pořízení osla, který často funguje jako alarm při blížícím se nebezpečí. Více v kapitole Pastevečtí psi.

Rychlá pomoc

Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) jako rychlou pomoc nabízejí zapůjčení elektrických ohradníků, pomohou také s přípravou projektů do Operačního programu Životní prostředí. Chovatelé v oblastech, kde byli vlci zaznamenáni, si totiž mohou zažádat o dotaci na preventivní opatření před útoky šelem z tohoto operačního programu v podobě zvýšených nákladů na hospodaření – peníze mohou získat na zdvojení pevné ohrady nebo doplnění o elektrický ohradník včetně zdroje a příslušenství, sítový elektrický ohradník nebo zdvojený el. ohradník, zradidlový ohradník a pořízení psa pasteveckého plemene včetně nákladů na veterinární péči.