Přehled škod způsobených vlkem obecným v roce 2022

Zahrnuty jsou pouze kraje s hlášenými škodami. Počty jsou evidovány pouze na základě protokolů zaslaných AOPK ČR.

Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění graf a tabulka neodpovídají statistice náhrad vyplacených škod ve stejném období (např. některé škodní události z roku 2021 mohly být vyplaceny až v roce 2022 apod.).

Počty usmrcených zvířat vlkem dle obdržených protokolů a dle jednotlivých krajů v roce 2021 (ke dni 31. 3. 2022). Zdroj: AOPK ČR, NP České Švýcarsko, NP Šumava, KRNAP, Krajské úřady

škody_tabulka_leden-březen_2022.jpg

Mapa škodních událostí za rok 2021 (ke dni 31. 3. 2022). Sestavena podle počtu škodních událostí v daném roce. Podle lokalizace jsou zobrazeny ve čtvercové síti 5 x 5 km.Skody_2022_03.jpg

Přehled škod za měsíce leden, únor a březen (uvádíme souhrnně)