Přehled škod způsobených vlkem obecným v roce 2022

Zahrnuty jsou pouze kraje s hlášenými škodami. Počty jsou evidovány pouze na základě protokolů zaslaných AOPK ČR.

Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění graf a tabulka neodpovídají statistice náhrad vyplacených škod ve stejném období (např. některé škodní události z roku 2021 mohly být vyplaceny až v roce 2022 apod.).

Počty usmrcených zvířat vlkem dle obdržených protokolů a dle jednotlivých krajů v roce 2022 (ke dni 31. 12. 2022). Zdroj: AOPK ČR, NP České Švýcarsko, NP Šumava, KRNAP, Krajské úřady

škody_souhrn_2022.jpg

Místa škod vlkem na hospodářských zvířatech včetně údajů o škodě zobrazujeme nově zde.

Přehled škod za měsíc prosinec

Přehled škod za měsíc listopad

Přehled škod za měsíce září a říjen

Přehled škod za měsíc srpen

Přehled škod za měsíce červen a červenec

Přehled škod za měsíce duben a květen

Přehled škod za měsíce leden, únor a březen