Přehled škodních událostí 2019

Počty usmrcených jedinců hospodářských zvířat za období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Zahrnuty jsou pouze kraje s hlášenými škodami. Počty jsou evidovány pouze na základě protokolů zaslaných AOPK ČR.

Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění graf a tabulka neodpovídají statistice náhrad vyplacených škod ve stejném období (např. některé škodní události z roku 2018 mohly být vyplaceny až v roce 2019 apod.).

Nárůst vyplacených částek není přímo úměrný nárůstu počtu škodních událostí. Důvody:

  • vyplácí se důsledněji
  • aktualizace ceníku - navýšení částek
  • některé kraje uznávají škodu v plné výši podle požadavků poškozeného
  • vyšší počet usmrcených telat
  • propláceny jsou i škody, u kterých není zcela zjevné, že je způsobil vlk
  • zpětné proplácení škod z předchozího roku

 graf škod 2019.jpg

 Zdroj: AOPK ČR, NP České Švýcarsko, NP Šumava, KRNAP, Krajské úřady              Náhrady škod. Zdroj: MF

 tabulka škody 2 2019.jpg        tabulka finance 2019.jpg