Přehled škod způsobených vlkem obecným v období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Zahrnuty jsou pouze kraje s hlášenými škodami. Počty jsou evidovány pouze na základě protokolů zaslaných AOPK ČR.

Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění graf a tabulka neodpovídají statistice náhrad vyplacených škod ve stejném období (např. některé škodní události z roku 2018 mohly být vyplaceny až v roce 2019 apod.).

 

Počty usmrcených zvířat vlkem dle obdržených protokolů a dle jednotlivých krajů v roce 2019. Zdroj: AOPK ČR, NP České Švýcarsko, NP Šumava, KRNAP, Krajské úřady

 tabulka škody 2 2019.jpg
        

 

Níže naleznete přehled vyplacených náhrad za škody vlkem na hospodářských zvířatech mezi roky 2008-2019.

Nárůst vyplacených částek není přímo úměrný nárůstu počtu škodních událostí. Důvodem nárůstu je kromě zvýšení počtu škodních událostí také nárůst cen v ceníku, vyšší počty usmrcených telat a zpětné proplácení škod z předchozích let.

Náhrady škod vyplacené podle zákona č. 115/2000 Sb. v letech 2008-2019, stav k 31. 12. 2019, zaokrouhlené na tisíce Kč. (Zdroj: Ministerstvo financí ČR)

skody_celkove_2019.jpg

 

 Mapa škodních událostí za rok 2019. Sestavena podle počtu škodních událostí v daném roce. Podle lokalizace jsou zobrazeny ve čtvercové síti 5 x 5 km.

Škody2019.jpg