Přehled škod způsobených vlkem obecným v období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Zahrnuty jsou pouze kraje s hlášenými škodami. Počty jsou evidovány pouze na základě protokolů zaslaných AOPK ČR.

Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění graf a tabulka neodpovídají statistice náhrad vyplacených škod ve stejném období (např. některé škodní události z roku 2018 mohly být vyplaceny až v roce 2019 apod.).

Počty usmrcených zvířat vlkem dle obdržených protokolů a dle jednotlivých krajů v roce 2019. Zdroj: AOPK ČR, NP České Švýcarsko, NP Šumava, KRNAP, Krajské úřady

 tabulka škody 2 2019.jpg        

Mapa škodních událostí za rok 2019. Sestavena podle počtu škodních událostí v daném roce. Podle lokalizace jsou zobrazeny ve čtvercové síti 5 x 5 km.

Škody2019.jpg