Přehled škod způsobených vlkem obecným v období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Zahrnuty jsou pouze kraje s hlášenými škodami. Počty jsou evidovány pouze na základě protokolů zaslaných AOPK ČR.

Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění tabulka neodpovídá statistice náhrad vyplacených částek ve stejném období (např. některé škodní události z roku 2017 mohly být vyplaceny až v roce 2018 apod.).

Počty usmrcených zvířat vlkem dle obdržených protokolů a dle jednotlivých krajů v roce 2018. Zdroj: AOPK ČR, NP České Švýcarsko, NP Šumava, KRNAP, Krajské úřady  

tab-škody2018.jpg
    

Mapa škodních událostí za rok 2018. Sestavena podle počtu škodních událostí v daném roce. Podle lokalizace jsou zobrazeny ve čtvercové síti 5 x 5 km.

Škody2018.jpg