Přehled škodních událostí 2018

Počty usmrcených jedinců hospodářských zvířat za období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Zahrnuty jsou pouze kraje s hlášenými škodami. Počty jsou evidovány pouze na základě protokolů zaslaných AOPK ČR.

Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění graf a tabulka neodpovídají statistice náhrad vyplacených škod ve stejném období (např. některé škodní události z roku 2017 mohly být vyplaceny až v roce 2018 apod.).

počet usmrcených zvířat.jpg

Zdroj: AOPK ČR, NP České Švýcarsko, NP Šumava, KRNAP, Krajské úřady           Náhrady škod. Zdroj: MF

tabulka souhrn škod.jpg     škody vlk tab.jpg