Pohotovostní linky a systém hlášení škod

Klíčové je škodu nahlásit nejpozději do 48 hodin a kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody:

  • škody na území CHKO (s výjimkou CHKO Šumava spadající pod správu NP Šumava a CHKO Labské pískovce spadající pod správu NP České Švýcarsko)  hlásit na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR
  • škody na území národních parků (včetně jejich ochranných pásem) hlásit příslušným správám národních parků
  • škody mimo tato chráněná území se nahlašují na příslušnou obec s rozšířenou působností (ORP)ve dnech pracovního volna zavádí AOPK ČR pohotovost i pro tyto oblasti (viz níže)

Pro účely šetření škod ve dnech pracovního volna zavádí AOPK ČR pohotovosti, a to i na území mimo CHKO (na území národních parků jsou místní šetření k ohledání škod řešena příslušnou správou NP). Telefonní linky a vizualizaci územní působnosti "šelmí" pohotovosti naleznete zde:

pohotovostni_oblasti.jpg

Pozn.: na území RP Střední Čechy a RP Jižní Morava se pohotovosti zatím nezavádí.