Vlk a člověk

SWD-002170_mala_Steffan_Widstrand_slajd1.jpg

Foto: Staffan Widstrand

Vlk v blízkosti lidských obydlí

Vlci jsou zvídavá zvířata a zejména mladí vlci se mohou vyskytnout i v okolí lidských obydlí. Níže uvedená tabulka popisuje různé typy chování vlka a zároveň uvádí i další doporučený postup. Nejkrajnějším řešením může být odstranění problematického jedince z přírody. Vždy je však potřeba kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody.

Některé další informace je možné najít v kapitole Časté dotazy.

Tabulka_chovani_priciny_vysvetleni.JPG 
Zdroj tabulky chování: Managementplan für den Wolf in Sachsen, vyd. Staatsministerium für Umwelt und Landwirschaft, 2014, str. 50. Tato tabulka vznikla na základě rozboru Spolkové agentury pro ochranu přírody vytvořeného pro saské MŽP. Upraveno AOPK ČR.