Materiály o vlcích ke stažení

Kalkulačka pro výpočet výše újmy (XLSX - 13.99 kB)

Stejně jako v roce 2023 je možné využít pro podání žádosti u ovcí a koz přílohy stanovené vyhláškou a vyplněný pomocný soubor ve formátu xls.

Deklarace MŽP a MZe k Pohotovostního plánu (PDF - 485.75 kB)

Společná deklarace MŽP a MZe ke schválení a realizaci Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného.

Program péče o vlka obecného (PDF - 7.15 MB)
Informace pro žadatele o náhradu újmy (PDF - 621.01 kB)

... za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného.

Průvodce k získání podpory na prevenci z OPŽP 2021-2027 (PDF - 1.16 MB)

Průvodce k získání podpory na realizaci preventivních opatření k zamezení škod způsobených velkými šelmami z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027

Studie k výpočtu obvyklých nákladů souvisejících s náročnější organizací pastvy hospodářských zvířat v oblastech výskytu vlka obecného (DOCX - 70.27 kB)

Cílem studie bylo zjištění neinvestičních/provozních nákladů, které souvisejí s náročnější prací chovatelů s ohledem na údržbu a provoz preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky vlka obecného.

Vlk obecný. Náš staronový soused. (PDF - 1.56 MB)

Leták zejména pro zemědělské subjekty či zájmové chovatele obsahující základní informace o tom, jak vlk žije, jaká je jeho role v přírodě, kde se u nás vyskytuje, jaké je složení jeho potravy a v neposlední řadě o tom, jak chránit stáda hospodářských zvířat tak, aby to bylo účinné a chovatel měl nárok na náhradu škody, dojde-li k ní přece jen. AOPK ČR, 2018. 

Ako chrániť hospodárske zvieratá proti velkým šelmám (PDF - 3.92 MB)

Vyd. Společnost pro karpatskú zver, 2011.

« 1 2 3 »