Ke stažení

Metodická příručka o chovu pasteveckých psů (PDF - 1.49 MB)

Tato příručka je určena primárně pro chovatele hospodářských zvířat (zejména ovcí) a komplexně představuje základy problematiky ochrany stád prostřednictvím pasteveckých psů.

V publikaci je největší prostor věnován samotnému chovu pasteveckých psů: jejich výchově, správné socializaci a s nimi spojeným specifickým požadavkům na přístup chovatele. Také jsou zde představeny problémy, které mohou při výchově pasteveckých psů nastat a nadnesena jejich možná řešení.

Metodická příručka podává přehled vybraných plemen pasteveckých psů s jejich základními údaji a charakteristikami. K dispozici je rovněž seznam vybraných chovatelských stanic pro jednotlivá plemena.

AOPK ČR, 2018.

Vlk obecný. Náš staronový soused. (PDF - 1.56 MB)

Leták zejména pro zemědělské subjekty či zájmové chovatele obsahující základní informace o tom, jak vlk žije, jaká je jeho role v přírodě, kde se u nás vyskytuje, jaké je složení jeho potravy a v neposlední řadě o tom, jak chránit stáda hospodářských zvířat tak, aby to bylo účinné a chovatel měl nárok na náhradu škody, dojde-li k ní přece jen. AOPK ČR, 2018. 

Ako chrániť hospodárske zvieratá proti velkým šelmám (PDF - 3.92 MB)

Vyd. Společnost pro karpatskú zver, 2011.

Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností (PDF - 158.42 kB)

V případech, kdy dojde k usmrcení zvířete chráněným druhem šelmy, je žadatel oprávněn podat tzv. Ohlášení vyšší moci, kde specifikuje, že došlo k usmrcení zvířete chráněným druhem šelmy. Toto ohlášení je nutné doplnit potvrzením o usmrcení zvířete. Toto potvrzení většinou vydává zástupce myslivecké organizace. Toto ohlášení vyšší moci je po příjmu na Fondu posouzeno pracovníkem právního odboru a schváleno.

Protokol k místnímu šetření škody (DOCX - 74.14 kB)

Protokol se skládá ze 4 částí.

Prvním krokem je vyplnění části C) Hospodářská zvířata, a to pro každé usmrcené zvíře zvlášť. U zraněných zvířat se vyplňuje pouze ve zvláštních případech, kdy je nutné situaci zaznamenat. (Pokud tedy byly usmrceny např. 4 ovce, tato část bude mít 4 samostatné listy). Následuje část B) Zabezpečení a volitelná část D) Výzkum, která se vyplňuje pouze v případech, kdy jsou odebírány vzorky uvedené u jednotlivých zvířat v části C), nebo v případech, kdy jsou na místě dokumentovány další pobytové znaky (stopy, trus, srst, moč, krev apod.) určené pro další výzkum. Část A) Lokalita a celkový přehled se vyplňuje na závěr.

Manuál k místnímu šetření (PDF - 1.85 MB)

Podrobný návod, který by vás měl provést místním šetřením a pomoci při vyplňování protokolu o škodách způsobených na hospodářských zvířatech. Jsou v něm představeny specifika napadení a usmrcení zvířete vlkem, která pomohou při zkoumání původce škody určit, zda se opravdu jednalo o tuto šelmu. Naleznete zde také informace o tom, jakých okolností si je třeba v průběhu místního šetření všímat a jaké detaily zaznamenávat. URČEN PRO ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ MÍSTNÍ ŠETŘENÍ A OHLEDÁNÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ VLKEM NA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘATECH.