Ke stažení

Metodická příručka o chovu pasteveckých psů (PDF - 1.49 MB)

Tato příručka je určena primárně pro chovatele hospodářských zvířat (zejména ovcí) a komplexně představuje základy problematiky ochrany stád prostřednictvím pasteveckých psů.

V publikaci je největší prostor věnován samotnému chovu pasteveckých psů: jejich výchově, správné socializaci a s nimi spojeným specifickým požadavkům na přístup chovatele. Také jsou zde představeny problémy, které mohou při výchově pasteveckých psů nastat a nadnesena jejich možná řešení.

Metodická příručka podává přehled vybraných plemen pasteveckých psů s jejich základními údaji a charakteristikami. K dispozici je rovněž seznam vybraných chovatelských stanic pro jednotlivá plemena.

AOPK ČR, 2018.

Vlk obecný. Náš staronový soused. (PDF - 1.56 MB)

Leták zejména pro zemědělské subjekty či zájmové chovatele obsahující základní informace o tom, jak vlk žije, jaká je jeho role v přírodě, kde se u nás vyskytuje, jaké je složení jeho potravy a v neposlední řadě o tom, jak chránit stáda hospodářských zvířat tak, aby to bylo účinné a chovatel měl nárok na náhradu škody, dojde-li k ní přece jen. AOPK ČR, 2018. 

Ako chrániť hospodárske zvieratá proti velkým šelmám (PDF - 3.92 MB)

Vyd. Společnost pro karpatskú zver, 2011.

Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností (PDF - 158.42 kB)

V případech, kdy dojde k usmrcení zvířete chráněným druhem šelmy, je žadatel oprávněn podat tzv. Ohlášení vyšší moci, kde specifikuje, že došlo k usmrcení zvířete chráněným druhem šelmy. Toto ohlášení je nutné doplnit potvrzením o usmrcení zvířete. Toto potvrzení většinou vydává zástupce myslivecké organizace. Toto ohlášení vyšší moci je po příjmu na Fondu posouzeno pracovníkem právního odboru a schváleno.