Materiály o vlcích ke stažení

Program péče o vlka obecného (PDF - 7.15 MB)
Standard Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem (PDF - 1.64 MB)

Standard popisuje jednotlivá preventivní opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem.

Studie k výpočtu obvyklých nákladů souvisejících s náročnější organizací pastvy hospodářských zvířat v oblastech výskytu vlka obecného (DOCX - 70.27 kB)

Cílem studie bylo zjištění neinvestičních/provozních nákladů, které souvisejí s náročnější prací chovatelů s ohledem na údržbu a provoz preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky vlka obecného.

Průvodce financováním prevence škod způsobených vlkem - OPŽP 2014-2020 (DOCX - 2.84 MB)

Vše o financování preventivních opatření v rámci Operačního programu Životní prostředí naleznete v našem aktualizovaném a přehledném manuálu.

Vlk obecný. Náš staronový soused. (PDF - 1.56 MB)

Leták zejména pro zemědělské subjekty či zájmové chovatele obsahující základní informace o tom, jak vlk žije, jaká je jeho role v přírodě, kde se u nás vyskytuje, jaké je složení jeho potravy a v neposlední řadě o tom, jak chránit stáda hospodářských zvířat tak, aby to bylo účinné a chovatel měl nárok na náhradu škody, dojde-li k ní přece jen. AOPK ČR, 2018. 

Ako chrániť hospodárske zvieratá proti velkým šelmám (PDF - 3.92 MB)

Vyd. Společnost pro karpatskú zver, 2011.

Setkání s vlkem (PDF - 935.77 kB)

Co dělat v případě, že potkáte vlka v přírodě a jaké jsou hlavní zásady táboření v oblastech s výskytem vlka?

Manuál k místnímu šetření (PDF - 1.86 MB)

Podrobný návod, který by vás měl provést místním šetřením a pomoci při vyplňování protokolu o škodách způsobených na hospodářských zvířatech. Jsou v něm představeny specifika napadení a usmrcení zvířete vlkem, která pomohou při zkoumání původce škody určit, zda se opravdu jednalo o tuto šelmu. Naleznete zde také informace o tom, jakých okolností si je třeba v průběhu místního šetření všímat a jaké detaily zaznamenávat. URČEN PRO ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ MÍSTNÍ ŠETŘENÍ A OHLEDÁNÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ VLKEM NA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘATECH.

Tam, kde žijí vlci (PDF - 2.9 MB)

Stručné informace o tom, co dělat při setkání s vlkem.

Metodika Jak pastevečtí psi chrání stáda (PDF - 1.6 MB)

Tato příručka je určena primárně pro chovatele hospodářských zvířat (zejména ovcí) a komplexně představuje základy problematiky ochrany stád prostřednictvím pasteveckých psů.

V publikaci je největší prostor věnován samotnému chovu pasteveckých psů: jejich výchově, správné socializaci a s nimi spojeným specifickým požadavkům na přístup chovatele. Také jsou zde představeny problémy, které mohou při výchově pasteveckých psů nastat a nadnesena jejich možná řešení.

« 1 2 3 4 »