Materiály o vlcích ke stažení

Doporučení k ochraně zvířat v Německu (DOCX - 683.25 kB)

Doporučení Spolkového úřadu ochrany přírody k ochraně zvířat na pastvinách a oborové zvěře před vlkem. Konkrétní požadavky na doporučená preventivní opatření. BfN-Skripten 530, 2019.

Protokol k místnímu šetření škody (DOCX - 66.33 kB)

  • Prvním krokem je vyplnění části C) Hospodářská zvířata, a to pro každé usmrcené zvíře zvlášť. U zraněných zvířat se vyplňuje pouze ve zvláštních případech, kdy je nutné situaci zaznamenat. (Pokud tedy byly usmrceny např. 4 ovce, tato část bude mít 4 samostatné listy).
  • Následuje část B) Zabezpečení.
  • Volitelná část D) Výzkum se vyplňuje pouze v případech, kdy jsou odebírány vzorky uvedené u jednotlivých zvířat v části C, nebo v případech, kdy jsou na místě dokumentovány další pobytové znaky (stopy, trus, srst, moč, krev apod.) určené pro další výzkum.
  • Část A) Lokalita a celkový přehled se vyplňuje na závěr.

Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností (PDF - 158.42 kB)

V případech, kdy dojde k usmrcení zvířete chráněným druhem šelmy, je žadatel oprávněn podat tzv. Ohlášení vyšší moci, kde specifikuje, že došlo k usmrcení zvířete chráněným druhem šelmy. Toto ohlášení je nutné doplnit potvrzením o usmrcení zvířete. Toto potvrzení většinou vydává zástupce myslivecké organizace. Toto ohlášení vyšší moci je po příjmu na Fondu posouzeno pracovníkem právního odboru a schváleno.

Přehled škod za říjen 2020 (DOCX - 21.54 kB)
« 1 2 3 4 »