Materiály o vlcích ke stažení

Setkání s vlkem (PDF - 935.77 kB)

Co dělat v případě, že potkáte vlka v přírodě a jaké jsou hlavní zásady táboření v oblastech s výskytem vlka?

Manuál k místnímu šetření (PDF - 1.86 MB)

Podrobný návod, který by vás měl provést místním šetřením a pomoci při vyplňování protokolu o škodách způsobených na hospodářských zvířatech. Jsou v něm představeny specifika napadení a usmrcení zvířete vlkem, která pomohou při zkoumání původce škody určit, zda se opravdu jednalo o tuto šelmu. Naleznete zde také informace o tom, jakých okolností si je třeba v průběhu místního šetření všímat a jaké detaily zaznamenávat. URČEN PRO ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ MÍSTNÍ ŠETŘENÍ A OHLEDÁNÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ VLKEM NA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘATECH.

Tam, kde žijí vlci (PDF - 2.9 MB)

Stručné informace o tom, co dělat při setkání s vlkem.

Metodika Jak pastevečtí psi chrání stáda (PDF - 1.6 MB)

Tato příručka je určena primárně pro chovatele hospodářských zvířat (zejména ovcí) a komplexně představuje základy problematiky ochrany stád prostřednictvím pasteveckých psů.

V publikaci je největší prostor věnován samotnému chovu pasteveckých psů: jejich výchově, správné socializaci a s nimi spojeným specifickým požadavkům na přístup chovatele. Také jsou zde představeny problémy, které mohou při výchově pasteveckých psů nastat a nadnesena jejich možná řešení.

Doporučení k ochraně zvířat v Německu (DOCX - 683.25 kB)

Doporučení Spolkového úřadu ochrany přírody k ochraně zvířat na pastvinách a oborové zvěře před vlkem. Konkrétní požadavky na doporučená preventivní opatření. BfN-Skripten 530, 2019.

Protokol k místnímu šetření škody (DOCX - 66.33 kB)

  • Prvním krokem je vyplnění části C) Hospodářská zvířata, a to pro každé usmrcené zvíře zvlášť. U zraněných zvířat se vyplňuje pouze ve zvláštních případech, kdy je nutné situaci zaznamenat. (Pokud tedy byly usmrceny např. 4 ovce, tato část bude mít 4 samostatné listy).
  • Následuje část B) Zabezpečení.
  • Volitelná část D) Výzkum se vyplňuje pouze v případech, kdy jsou odebírány vzorky uvedené u jednotlivých zvířat v části C, nebo v případech, kdy jsou na místě dokumentovány další pobytové znaky (stopy, trus, srst, moč, krev apod.) určené pro další výzkum.
  • Část A) Lokalita a celkový přehled se vyplňuje na závěr.

Návrat vlků - komiks (PDF - 5.1 MB)

Komiks o návratu vlka do ČR.

« 1 2 3 »