Možnosti financování

pastva_Petr_Holub1_SLAJDR.jpg

Foto: Petr Holub

Pro první rychlou pomoc při prevenci zapůjčuje zdarma Agentura ochrany přírody a krajiny ČR elektrické síťové ohradníky i s kombinovanými zdroji. Pokud jste chovatel v oblasti s výskytem vlka a máte o dočasnou zápůjčku zájem, informujte se na následujících regionálních pracovištích AOPK ČR: RP Liberecko, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, RP Východní Čechy a RP Správa CHKO Beskydy. Zde Vám jsou naši zoologové plně k dispozici.

Informace o možnostech podpory preventivních opatření z Operačního programu Životní prostředí najdete ve speciální výzvě zveřejněné 1.11. 2017 zde. Informace o další výzvě, která se nezaměřuje pouze na škody způsobené zvláště chráněnými živočichy, ale opatření na zajištění prevence jsou rovněž její součástí, naleznete zde.

DOPORUČENÍ PRO ŽADATELE Z OPŽP A PŘÍKLAD STRUKTURY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - Shrnutí ke stažení