Odkazy

Webové stránky v České republice


Webové stránky v zahraničí

  • LIFE MED-WOLF - Společný projekt Itálie a Portugalska na ochranu vlka ve středomořských oblastech
  • Carnivore Damage Prevention (CDP News) - newslettery o problematice prevence proti škodám způsobených šelmami v rámci projektu LIFE MED-WOLF
  • Safe sheep (Saugi avis) - litevské webové stránky k prevenci proti škodám způsobených vlkem na hospodářských zvířatech, zejména ovcích
  • Kontaktní centrum "Vlci v Sasku" - oficiální informační středisko v Sasku pro veřejnost a média k problematice vlka
  • EAZA kampaň - kampaň Evropské asociace zoo a akvárií na záchranu evropských šelem (2009)
  • DBBW - Dokumentační a poradenské místo SRN o vlkovi

Videa

  • Živé srdce Evropy - televizní pořad z 5.1.2009 věnovaný vlkům v ČR
  • Pastevečtí psi. Práce ve veřejném zájmu - krátký dokument o využívání pasteveckých psů v kanadském Saskatchewanu. České titulky.
  • Bodrik je zpět - dokument Roberta Glowackeho o využívání čuvačů k ochraně stád na Slovensku. České titulky.
  • CAUSA CARNIVORA - Dokument Jana Svatoše hledá odpověď na otázku, proč naše země v soužití s velkými šelmami představuje izolovaný ostrov uprostřed Evropy.

Články


Brožury