Odkazy

Webové stránky v České republice


Webové stránky v zahraničí

  • Neměcká pracovní společnost pro pastevecké psy, z.s., jejímž cílem je podpořit rozšíření využívání pasteveckých psů v Německu a koordinovat chov dvou pasteveckých plemen a také být partnerem v tomto tématu pro úřady
  • LIFE MED-WOLF - Společný projekt Itálie a Portugalska na ochranu vlka ve středomořských oblastech
  • Carnivore Damage Prevention (CDP News) - newslettery o problematice prevence proti škodám způsobených šelmami v rámci projektu LIFE MED-WOLF
  • Safe sheep (Saugi avis) - litevské webové stránky k prevenci proti škodám způsobených vlkem na hospodářských zvířatech, zejména ovcích
  • Kontaktní centrum "Vlci v Sasku" - oficiální informační středisko v Sasku pro veřejnost a média k problematice vlka
  • EAZA kampaň - kampaň Evropské asociace zoo a akvárií na záchranu evropských šelem (2009)
  • DBBW - Dokumentační a poradenské místo SRN o vlkovi

Videa


Články


Brožury

  • Pastevečtí psi - praktická příručka Robina Rigga pro chovatele ovcí a koz. Vydalo v roce 2010 Hnutí DUHA