Přehled škod způsobených vlkem obecným v roce 2023

Počty hospodářských zvířat dotčených útokem vlka obecného za rok 2023 (k 31. 12. 2023); zdroj: AOPK ČR, správy NP, obce s rozšířenou působností, krajské úřady.

*Pozn.: Nandu pampový ani lama alpaka nepatří mezi vymezená domestikovaná zvířata, na něž lze dle zákona č. 115/2000 žádat náhradu škody.

Místa škod vlkem na hospodářských zvířatech včetně údajů o škodě zobrazujeme nově na interaktivní mapě zde.

tabulka_souhrn_škody_2023_rev.jpg

Roční souhrnný přehled škod za rok 2023

Přehled škod za prosinec

Přehled škod za listopad

Přehled škod za říjen

Přehled škod za září

Přehled škod za srpen

Přehled škod za červenec

Přehled škod za červen

Přehled škod za květen

Přehled škod za duben

Přehled škod za březen

Přehled škod za únor

Přehled škod za leden