Přehled škod způsobených vlkem obecným v roce 2023

Zahrnuty jsou pouze kraje s hlášenými škodami. Počty jsou evidovány pouze na základě protokolů zaslaných AOPK ČR.

Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění graf a tabulka neodpovídají statistice náhrad vyplacených škod ve stejném období (např. některé škodní události z roku 2022 mohly být vyplaceny až v roce 2023 apod.).

Místa škod vlkem na hospodářských zvířatech včetně údajů o škodě zobrazujeme nově zde.

Přehled škod za měsíc leden