Vznikla studie k výpočtu obvyklých nákladů souvisejících s náročnější organizací pastvy hospodářských zvířat v oblastech výskytu vlka obecného

23. 07. 2021
Vznikla studie k výpočtu obvyklých nákladů souvisejících s náročnější organizací pastvy hospodářských zvířat v oblastech výskytu vlka obecného

Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR ji připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

 

AOPK ČR v souladu s Programem péče o vlka obecného iniciovala na počátku roku 2021 vznik národního dotačního titulu pro podporu chovatelů hospodářských zvířat. Národní titul by měl zahrnovat podporu neinvestičních nákladů, které chovatelům vznikají v důsledku vyšších nároků na organizaci pastvy a kontrolu funkčního preventivního zabezpečení pasených zvířat s ohledem na ochranu před útoky vlka obecného.

V Programu péče o vlka bylo navrhováno, aby byla tato forma podpory zemědělců a jejich činnosti součástí zemědělských dotací (Program obnovy venkova, Společná zemědělská politika). Tento požadavek však byl Ministerstvem zemědělství při projednávání Programu péče o vlka obecného odmítnut. AOPK ČR tedy připravila pro Ministerstvo životního prostředí návrh národního dotačního programu v resortu životního prostředí.

Za účelem stanovení nákladů na hektar plochy, na níž probíhá pastva hospodářských zvířat, byl ke spolupráci osloven Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Cílem studie bylo zjištění neinvestičních/provozních nákladů, které souvisejí s náročnější prací chovatelů s ohledem na údržbu a provoz preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky vlka obecného.

ÚZEI provedl dotazníkové šetření mezi chovateli k porovnání nákladů v období „před výskytem vlka“ v oblasti a „s výskytem vlka“ v oblasti, na níž je zajišťována pastva hospodářských zvířat.

Výsledky studie byly podkladem pro návrh stanovení nákladů na hospodaření v oblastech s trvalým výskytem vlka pro dotační titul, který by částečně kompenzoval vícenáklady hospodářů na hektar pasené plochy.

Studie je k dispozici zde.

Foto: ČSOP Libosváry

Zpět na výpis aktualit