Preventivní opatření a kompenzace v evropských zemích

01. 12. 2021
Preventivní opatření a kompenzace v evropských zemích

Jak jsou na tom další země s prevencí a vyplácením škod způsobených vlky? To se můžete dočíst na naší nové stránce.

 

V  evropských zemích panuje odlišný přístup k vlkům a managementu jejich populace. Někde mají chovatelé hospodářských zvířat podporu v podobě financování preventivních opatření na ochranu stád i kompenzací škod, jinde dostávají pouze odškodnění a prevenci si plně hradí sami. Stejně tak se liší detaily doporučených / předepsaných preventivních opatření či způsob vyplácení a výše náhrad škod.

Pro nahlédnutí do fungování managementu vlka na jiných místech  Evropy jsme připravili krátké souhrny informující o situaci ve vybraných zemích – zejména v těch sousedních, se kterými sdílíme populace vlka, jako je Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko; dočíst se však můžete i o managementu vlka ve Francii a Švýcarsku.

Přístup jednotlivých států se dynamicky proměňuje – v průběhu času se mění jednotlivá opatření i podpora pro chovatele, vznikají nové předpisy a upravují se stávající. Představené informace jsou aktualizované k počátku roku 2021.

I u nás v uplynulém roce proběhlo několik změn – v technických detailech jsme aktualizovali Standard na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem, od 1. 4. 2021 platí také nová vyhláška rozšiřující vyplácení náhrad škod, vznikla studie k výpočtu vícenákladů spojených s chovem hospodářských zvířat ve vlčích oblastech jako podklad pro přípravu národního titulu, který by měl vedle Operačního programu Životní prostředí představovat další finanční podporu pro české chovatele.

Foto: ČSOP Libosváry

Zpět na výpis aktualit