Mapa distribuce vlčích teritorií

Vlčí rok trvá vždy od 1.5. do 30.4. následujícího roku.

Poslední vlčí rok není v mapě zobrazen, bude ukončen k 30.4. a následně aktualizován.

solitérní jedinec
pár
smečka
nejasný
© ČZU & AOPK 1.12.2021
Stav k: 3.9.2021

V každém teritoriu jsou vidět v daném roce identifikované genotypy jedinců vlků. Poloha a velikost teritorií je pouze orientační.

Zdroj dat: ČZU v Praze & OWADIS, NP Šumava

Mapová aplikace byla vytvořena v rámci projektu Česko-Saská informační platforma pro sběr, sdílení a analýzu dat o lužické populaci vlků (OWADIS) č. 100400831 z programu Interreg spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020.