Mapa distribuce vlčích teritorií

Ve vlčím roce 2020/2021 na území ČR zasahovala teritoria 18 smeček, 4 párů a 2 soliterních jedinců.

Vlčí rok trvá vždy od 1.5. do 30.4. následujícího roku. Poslední vlčí rok není v mapě zobrazen, bude ukončen k 30.4. a následně aktualizován. V každém teritoriu jsou vidět v daném roce identifikované genotypy jedinců vlků. Poloha a velikost teritorií je pouze orientační. Potvrzené zprávy o nových výskytech vlků mohou mít zpětný účinek na předchozí monitorovací roky, takže počty (např. počet párů) se mohou změnit.

solitérní jedinec
pár
smečka
nejasný
Stav k: 6.11.2023

Zdroj dat: Na monitoringu a terénním výzkumu se podílejí Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze & projekt OWADIS, Správa Národního parku Šumava a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Přeshraniční teritoria byla konzultována s polským sdružením WILK a Lupus Intitut ze Saska. Genetické analýzy prováděla Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Česká zemědělská univerzita v Praze a CEwolf konsorcium.

 

© ČZU & AOPK 2022, mapová aplikace byla vytvořena v rámci projektu Česko-Saská informační platforma pro sběr, sdílení a analýzu dat o lužické populaci vlků (OWADIS) č. 100400831 z programu Interreg spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020.