Žalobu chovatelů ovcí na stát dnes soud zamítl v plném rozsahu

29. 03. 2018
Žalobu chovatelů ovcí na stát dnes soud zamítl v plném rozsahu

Mimo jiné chtěli, aby Ministerstvo životního prostředí regulovalo zákonem počet vlků na území České republiky. V České republice ale žije jen čtyři až pět smeček, které pomahají regulovat přemnožené srnce obecné a prasta divoká, kteří škodí zemědělcům a lesníkům a polích a v lesích. Stát chovatelům ovcí hradí škody a poskytuje dotace na lepší zabezpečení zvířat. 

Pro naši krajinu jsou potřeba jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak vlci.  Vlci jsou dobří lovci a pomáhají regulovat přemnožené velké kopytníky, především divoká prasata, jeleny a srnce, kteří způsobují značné škody zemědělcům i lesníkům. Ke své obživě si přednostně vybírají slabé a nemocné jedince. Výzkumy ze Saska, kde se vlci začali objevovat již po roce 2000, ukazují, že v jejcih potravě převažuje srnec obecný (51,8 %) a prase divoké (17,3 %). Hospodářská zvířata jsou zastoupena 1,1 %.

Odlov vlků hospodářská zvířata dlouhodobě neochrání – jejich místo zaujmou vlci, kteří se k nám samovolně šíří z mnohem početnějších populací v Polsku a Německu. Rozpad smečky, který odstřel způsobí, může dokonce vést k tomu, že zbylí vlci budou vyhledávat snadnější kořist, tedy domácí zvířata.

Stát ale chce chovatelům pomoci. Poskytuje dotace na udržbu krajiny, hradí škody, které vlk způsobí na hospodářských zvířatech. MŽP doporučilo krajským úřadům zvýšení vyplácených částek, tak jak to navrhoval Svaz chovatelů ovcí a koz.  Důležitá jsou ale především preventivní opatření, aby byla stáda dostatečně chráněna. Na ta je možno získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí, s přípravou projektů pomáhají chovatelům regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jako rychlou pomoc nabízejí třeba zapůjčení elektrických ohradníků a s chovateli průběžně jednají.

Zkušenosti z Německa ukazují, že v  krajině je možné hospodařit a zároveň tu mohou žít i divoké šelmy.  Pro ilustraci – v  Německu žije odhadem 40 rozmnožujích se smeček, v České republice je to čtyři až pět. Vlk se k nám teprve vrací, pro nějakou regulaci není důvod.  Pokud by se nějaké zvíře chovalo nestandardně, jeho odlov umožňuje již stávající legislativa – zákon o ochraně přírody a krajiny dává možnost udělit v definovaných případech výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů.

V Evropě žije odhadem 12 000 vlků a doložené usmrcení člověka bylo naposledy zaregistrováno ve Španělsku v roce 1974. Příčinou naprosto výjimečných případů napadení vlkem je především vzteklina, případně umělé přikrmování, nebo se jedná o křížence vlků se psy. Oproti tomu je jen v České republice hlášeno ročně 1100 napadení lidí domácími psy. Vzteklina se u nás nevyskytuje.

Chovatelé ovcí prohlásili, že se proti rozhodnutí soudu odvolají. 

Foto: Daniela Hlinková

Zpět na výpis aktualit