Výskyt vlka v Brdech

09. 05. 2023
Výskyt vlka v Brdech

Regionální pracoviště AOPK ČR řešilo 2.5. a 9.5. 2023 první pravděpodobné útoky vlka obecného na hospodářská zvířata v jižní části CHKO Brdy.

 

Jednalo se o dvě zabitá telata. Na území CHKO Brdy evidujeme několik neověřených pozorování vlka za poslední půlrok, nejedná se o oblast, kde by byl výskyt vlků trvale potvrzen. Vlci ale putují na velké vzdálenosti a dokážou uběhnout až několik desítek kilometrů za noc – ať už při pohybu po svém teritoriu nebo při hledání nového.

Přirozený návrat vlků do naší krajiny sebou může přinášet i komplikace, zejména pro chovatele hospodářských zvířat. Udržení pastvy je zásadní pro vzhled naší krajiny i pro péči o mnohé cenné biotopy a druhy. Stát se proto snaží chovatele podporovat.  Klíčové je, aby si vlci nezvykli chodit do ohrad. Důležité je jejich řádné zabezpečení,  které může snížit výši škod až o 90 %. Na zabezpečení hospodářských zvířat jsou poskytovány dotace z Operačního programu Životní prostředí, hrazeny jsou i náklady na jinou organizaci pastvy v místech opakovaného výskytu vlků.  Stát chovatelům také hradí případné škody na hospodářských zvířatech.

Pokud by veřejnost pozorovala vlka, prosíme o informaci včetně fotodokumentace na vlk@nature.cz.

Foto (ilustrační): ČSOP Libosváry

Zpět na výpis aktualit