Vlk zapózoval před fotopastí v Krkonoších

30. 07. 2018
Vlk zapózoval před fotopastí v Krkonoších

Dalším důkazem, že se Krkonoše znovu stávají zájmovým územím těchto šelem, je snímek mladého vlka z rýchorské fotopasti.

 

Z Krkonoš vlk vymizel v polovině 19. století: na české straně hor byl poslední z nich zastřelen v roce 1842, na polské straně v roce 1810. Po mnoha desetiletích se (rovněž na Rýchorách) objevil v roce 2011 a v srpnu 2016 na Erlebachových Boudách. Vlci zde v obou případech zanechali jako důkaz stržená hospodářská zvířata. Od roku 2011 až do současnosti proběhla další, avšak nedoložená pozorování vlka.

Podle ředitele Správy Krkonošského národního parku Robina Böhnische je tento snímek z rýchorské fotopasti prvním zásadním a nezvratitelným důkazem novodobého výskytu vlka v Krkonoších. Do Krkonoš se vlci podle Jiřího Flouska, zoologa Krkonošského národního parku, šíří pravděpodobně z východu – z Broumovska, Vraních hor či z přilehlé části Polska. Rozmnožování vlků v Krkonoších však zatím potvrzeno nebylo, podle Flouska vše nasvědčuje spíše migraci jednotlivých zvířat.

Připomínáme, že vlk je zvíře velmi plaché a člověku se raději vyhne, lidé se tedy nemusejí ničeho obávat. Místní chovatelé hospodářských zvířat mohou v rámci zabezpečení svých stád čerpat dotace z Operačního programu Životní prostředí na ochranu proti škodám způsobeným velkými šelmami. Jde zejména o možnost vybudování kvalitního ohrazení a pořízení pasteveckého psa. Takto již bylo podpořeno několik krkonošských hospodářů a další své žádosti připravují.

Zpět na výpis aktualit