Vlk sražený v Českém ráji

01. 03. 2024
Vlk sražený v Českém ráji

Dne 28. února byla na dálnici D10 nedaleko obce Dneboh směrem od Mnichova Hradiště na Turnov sražena psovitá šelma.

Na místě zasahovala hlídka dálniční policie a přítomni byli rovněž zástupci odboru životního prostředí Městského úřadu Mnichova Hradiště. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český ráj dorazili k ohledání na místo a potvrdili, že se pravděpodobně jedná o mladého vlka. Ten bude podroben  pitvě a na odebraných vzorcích bude provedena genetická analýza, která ukáže, odkud zvíře pochází.

V lednu byli sraženi další 2 vlci. Jeden případ je od Cvikova v Lužických horách – opět šlo o mladého jedince, tentokrát samici. Druhý případ se odehrál u Žďáru u Velkého Chvojna, kdy došlo k nálezu sražené mladé vlčice. Ještě o něco starší případ se odehrál na sklonku loňského roku, kdy byl vlk sražen projíždějícím kamionem na silnici I/9 směrem na Rumburk. Náraz zvíře zřejmě odhodil do příkopu, ale i přes snahy dotčeného řidiče i přivolaného pracovníka Agentury se jej nepodařilo dohledat.

Konec zimy je obecně obdobím, kdy se mladí vlci vydávají hledat nová území a partnery k založení rodiny. Putují na velké vzdálenosti a dokáží uběhnout až několik desítek kilometrů za noc. Pohyb zvířatům – a to nejen vlkům – komplikuje krajina hustě protkaná zástavbou a dopravní infrastrukturou, která volně žijícím živočichům vytváří obtížně překonatelné bariéry.

Agentura se problematice pohybu velkých savců krajinou dlouhodobě zabývá. Orgánům územního plánování je k dispozici jako územně analytický podklad mapová vrstva biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. V roce 2021 byla k problematice ochrany biotopu v územním plánování vydána metodika, která popisuje postup orgánů v jednotlivých částech biotopu, který se dělí na jádrová území, koridory a kritická místa. Všechny tyto části biotopu velkých savců by měly zůstat nezastavěné a prostupné, aby mohla zvířata migrovat krajinou. Zachování biotopu (zejména kritických míst) ve smyslu jeho průchodnosti i pomocí nadchodů a podchodů je důležité nejen pro zvířata, ale i pro vyšší bezpečnost řidičů.

Foto: archiv AOPK ČR

Zpět na výpis aktualit