Vlk sražen v Krušných horách

21. 08. 2023
Vlk sražen v Krušných horách

Na silnici mezi Dubím a Cínovcem byla v poledních hodinách dne 17. srpna sražena samice vlka obecného, a to v blízkosti přilehlého migračního koridoru, kterým zvěř prochází.

 

Policií byli kontaktováni zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kteří také za přítomnosti správců honitby – zástupců Lesů ČR – provedli ohledání na místě. Kadáver bude standardně převezen na pitvu a proběhne rovněž genetická analýza odebraných vzorků. Jedná se o druhé nahlášené zvíře v tomto roce, které uhynulo pod koly aut – v dubnu to byl vlk v Beskydech.

AOPK ČR se problematice pohybu velkých savců krajinou dlouhodobě zabývá. Orgánům územního plánování je k dispozici jako územně analytický podklad mapová vrstva biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. V roce 2021 byla k problematice ochrany biotopu v územním plánování vydána metodika [1], která popisuje postup orgánů v jednotlivých částech biotopu, který se dělí na jádrová území, koridory a kritická místa. Všechny tyto části biotopu velkých savců by měly zůstat nezastavěné a prostupné, aby mohla zvířata migrovat krajinou. Zachování biotopu (zejména kritických míst) ve smyslu jeho průchodnosti i pomocí nadchodů a podchodů je důležité nejen pro zvířata, ale i pro vyšší bezpečnost řidičů.

Naše kulturní krajina je hustě protkaná zástavbou a dopravní infrastrukturou, která pro volně žijící živočichy vytváří obtížně překonatelné bariéry. Doprava je tak jedním z podstatných faktorů, které limitují pohyb velkých savců naší krajinou.

[1] Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů v územním plánování

Foto: Adéla Vyskočilová (AOPK ČR)

Zpět na výpis aktualit