Vlk se ztrátou plachosti v Lužických horách?

10. 01. 2020
Vlk se ztrátou plachosti v Lužických horách?

Ve skutečnosti se jedná o československého vlčáka.

 

Od soboty 4. ledna se prostřednictvím e-mailů a sociálních sítí začalo šířit video z Lužických hor natočené místním mužem, které mělo zachycovat údajného vlka, hodujícího na strženém kopytníkovi. Zvíře přitom nevykazovalo žádné známky plachosti, nereagovalo na mužovo pískání, a dokonce se mu dle jeho vlastních slov otřelo o nohu. Podle autora šlo o jasný důkaz potvrzující rozšířené fámy o českých vlcích, kteří údajně ztrácejí plachost a jsou člověku nebezpeční.

Video se bohužel lavinovitě šířilo Facebookem a sdílely jej mj. různé myslivecké stránky (např. Svět myslivosti, ČMMJ). Až po upozornění z řad chovatelů československého vlčáka i některých myslivců, že se ve skutečnosti o vlka nejedná, bylo video staženo a majitel vlčáka dohledán. Vysvětlení případu se dokonce dostalo i na stránky věnující se dezinformacím (viz zde).

Československý vlčák je plemeno vzniklé křížením německého ovčáka a vlka. Jeho záměna s vlkem, zejména laickou veřejností, není nikterak výjimečná. Kromě fyziologických odlišností (větší uši a užší čumák u ČSV, odlišné zbarvení a postoj těla – i zde však mohou být výjimky) je však chování zvířete popsané mužem ve videu typicky psí.

Podobné případy posilují šíření dezinformací o českých vlcích, o jejich chování, výskytu či genetickém původu. Prosíme veřejnost, aby na takové příběhy nahlížela kriticky a informace si ověřovala u odborníků. Zejména v situaci, kdy by mohlo jít o skutečně problematického vlka s nestandardním chováním, je třeba oslovit příslušné orgány. Kdykoliv nás můžete kontaktovat na e-mailu aopkcr@nature.cz nebo přes Návrat vlků zde.

Foto: Manipulatori.cz

Zpět na výpis aktualit