Vlk se vrací do šumavských hvozdů

14. 03. 2018
Vlk se vrací do šumavských hvozdů

Fotopasti umístěné v rámci projektu 3 Lynx organizací ALKA Wildlife zaznamenaly poprvé v novodobé historii výskyt vlka na Netolicku v jižních Čechách. Jedná se o osamělého vlka, který prochází po lesní cestě. Není to žádný důkaz, že by se v dané oblasti pohyboval vlčí pár nebo celá smečka.

 

V roce 2015 byl pomocí fotopastí poprvé zdokumentován výskyt vlka na Šumavě, přesněji na východním okraji pohoří u Loučovic. Poslední vlk na české straně Šumavy byl zastřelen v roce 1874 v polesí Lipka u Vimperka. Od té doby pocházela ze Šumavy pouze občasná pozorování, důkaz o výskytu této šelmy v oblasti ovšem chyběl.

Po roce 2015 začala pozorování a fotografie vlka ze Šumavy a Pošumaví přibývat, vždy se však jednalo o osamocené jedince. Dva roky po vlkovi u Loučovic, na jaře 2017, byl na české i bavorské straně Šumavy  poprvé zaznamenán vlčí pár. Tento pár se poté úspěšně rozmnožil a v červenci 2017 byla na fotopastech Národního parku Bavorský les poprvé v novodobé historii zaznamenána vlčí smečka se třemi vlčaty.

Video prvních šumavských vlčat http://video.idnes.cz/?idvideo=V170808_145431_budejovice_jda
Zdroj: Facebook Národního parku Bavorský les

V roce 2017 a 2018 tak došlo k dalšímu nárůstu záznamů vlka ze Šumavy, a byly také zaznamenány první útoky vlků na stáda ovcí. Správa Národního parku Šumava i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, partneři projektu 3Lynx, proto začaly poskytovat chovatelům ovcí poradenství, jak předcházet škodám způsobeným vlky (jako nejlépe funkční řešení se zatím ukázala instalace elektrických ohradníků a používání pasteveckých psů), jak žádat o dotace na tato preventivní opatření, a jakým způsobem žádat o náhradu škody způsobenou vlky na hospodářských zvířatech.

Novodobé šíření vlka na Šumavě a v Pošumaví je dáno především pozitivním vývojem sousedních vlčích populací. Samice ze šumavského páru pochází  z populace v saské Lužici samec je ale původem z Alp.

Vzhledem k výborným migračním schopnostem vlků, kteří dokáží překonat i několik stovek kilometrů, není návrat vlka na Šumavu zas takovým překvapením. Přírodně velice zachovalé území, s rozsáhlou plochou lesů a dostatkem potravy poskytuje této šelmě ideální podmínky pro život. Stejně jako rys ostrovid, i vlk se tak v současnosti vrací tam, kde kdysi žil, a kam také patří.

Text: Tereza Mináriková, ALKA Wildlife,

Obrázek: Vlk , zaznamenaný v únoru 2018 na Netolicku, zdroj: Projekt 3 Lynx, Alka Wildlife

Zdroj: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Vlk-se-vrac-.html

Zpět na výpis aktualit