Vlčice z Vrchlabska musela být utracena

27. 08. 2018
Vlčice z Vrchlabska musela být utracena

Výsledky krevních testů vlčice odchycené na začátku srpna nedaleko Vrchlabí ukázaly přítomnost protilátek na vzteklinu.

Vzhledem k závažnosti rizika bylo po dohodě s veterináři Safari Parku Dvůr Králové, Státní veterinární správy a infektology Fakultní nemocnice Hradec Králové nutné přistoupit k utracení zvířete. Následné testy podezření na vzteklinu nepotvrdily.

Vlčice byla nalezena 3. srpna v ohradě s ovcemi, kam pravděpodobně sledovala jinou skupinu vlků, která zde předchozí noc strhla čtyři ovce. Vzhledem k jejímu dlouhodobému nedobrovolnému pobytu (cca 30 hodin) v ohradě obehnané elektrickým ohradníkem jevila známky stresu a frustrace, nebyla schopna přijímat potravu a tekutiny – zřejmě po zásahu elektřinou do mordy. Za pomoci odborníků byla vlčice vypuštěna zpět do přírody, nicméně i další dny se pohybovala v blízkosti lidských obydlí. Poté, co se 6. srpna zatoulala až do místního hotelu, byla za pomoci veterinářů odchycena, uspána a převezena do karantény v Safari Parku Dvůr Králové.

Zde byla podrobena potřebným vyšetřením a její zdravotní stav se v prvních dnech postupně zlepšoval. Krevní testy na psinku vyšly negativně a vlčice nevykazovala vnější známky onemocnění vzteklinou; poslední vzteklinové testy však bohužel ukázaly zvýšenou hladinu protilátek v krvi. V dalších dnech bylo u vlčice navíc zaznamenáno oslabování sluchu, což může být jedním z vedlejších příznaků vztekliny.

Po konzultacích s veterináři a odborníky na infekční onemocnění se přistoupilo k rozhodnutí zvíře utratit – dva lidé totiž předtím přišli do kontaktu se slinami vlčice a nacházeli se tak v ohrožení života. Jediný způsob, jak lze s jistotou prokázat vzteklinu u zvířete (před objevením nevratných příznaků), představuje vyšetření mozkové tkáně po smrti zvířete. Následné testy přítomnost viru vztekliny vyloučily.

Možným zdrojem protilátek v těle vlčice se odborníci nadále zabývají. Zvažuje se rovněž možnost, že vlčice byla v minulosti držena v zajetí a podrobena očkování, což by přítomnost protilátek vysvětlovalo. Tomu odpovídá i její nezvyklé chování – absence strachu z lidí, vyhledávání potravy v okolí sídel.

V souvislosti s návratem velkých šelem do české krajiny připomínáme, že divoké šelmy se obvykle chovají plaše a lidem se vyhýbají. V případě, že byste se setkali se šelmou, která se chová nestandardně (nejeví žádné známky plachosti nebo se k vám dokonce přibližuje), kontaktujte prosím příslušný orgán ochrany přírody.

 

Zdroj:

tisková zpráva Správy KRNAP

Vlčice z Krkonoš musela být utracena. Bylo rozhodnutí správné?

ilustrační foto (autor: Štěpán Rozenkranz)

 

Zpět na výpis aktualit