Vlčí smečka na Dokesku si dala načas s představením nových přírůstků

27. 09. 2018
Vlčí smečka na Dokesku si dala načas s představením nových přírůstků

Kontrola fotopastí na sklonku léta odhalila zoologům z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a Hnutí DUHA záběry, na kterých se prohánějí letošní mláďata vlků. Je jich minimálně pět – vlčí smečka se v území rozmnožila prokazatelně pátým rokem po sobě.

Až do poloviny letošního léta byli vlci v okolí Ralska zachycováni fotopastmi velmi zřídka a především jednotlivě, maximálně se najednou fotila tři zvířata. První záběry vlčat pocházejí z 30. července. Dospělý vlk s pěti letošními vlčaty kolem fotopasti prošel koncem srpna [1]. Mláďata se rodí po 59 až 63denní březosti, většinou v dubnu nebo v květnu. Ve věku šesti týdnů se s dospělými vzdalují až několik kilometrů od doupěte a přibližně v této době také přestává vlčice mladé vlky kojit.

První rozmnožování vlka obecného se podařilo v oblasti Ralska doložit v roce 2014, šlo tehdy o první rozmnožování výhradně na českém území. Genetické analýzy prokázaly, že zakladatelka smečky přišla z německého vlčího teritoria, asi 70 km vzdálené oblasti Dauban mezi Budyšínem a Zhořelcem. Od té doby jsou přírůstky zaznamenávány každoročně. Mladí vlci dospívají v jednom až druhém roce života a postupně smečku opouštějí – hledají si nová teritoria, proto počet vlků v jednom vlčím teritoriu neroste exponenciálně.

Zajímavostí je i zachycení nepůvodního psíka mývalovitého jednou z fotopastí, a to v místech, kde se v současnosti pohybuje velmi často i vlčí smečka s vlčaty [2].

Ladislav Pořízek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, řekl:

„Netrpělivě jsme očekávali, zda se na záběrech z fotopastí objeví i vlčata, jako v předchozích  čtyřech letech. Zářijová kontrola potvrdila, že se vlčí smečka na Dokesku opět rozmnožila. Zajímavé je, že i v oblasti vlčího teritoria je po tolika letech stále přemnožená zvěř působící nemalé škody na zemědělských kulturách i v lese. To se týká hlavně prasat divokých, daňků a srnců, ačkoliv právě ti jsou převažující potravou vlků.“

 Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, řekl:

 „Jsme rádi, že vlci se na Dokesku rozmnožili pátým rokem po sobě a našli tam tak své stálé místo k životu. V monitoringu šelem nám výrazně pomáhají dobrovolníci, s blížící zimou návštěvy v terénu zesílí, během podzimu organizujeme semináře pro nové zájemce [3].  Předběžné výsledky analýz z trusu, který dobrovolníci sbírají, ukazují, že vlci se živí především volně žijícími jelenovitými a divokými prasaty. Lesníkům a myslivcům tak vlci pomáhají regulovat stavy přemnožených kopytníků.“

 

Kontakty:

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně: 728 832 889, miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Ladislav Pořízek, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj: 602 268 909, ladislav.porizek@nature.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: 724 102 406, karolina.sulova@nature.cz

 

Poznámky:

[1] Video je ke zhlédnutí na www.youtube.com/watch?v=P6NRcBk2g_4 a na https://www.youtube.com/watch?v=9xDMaXWgEIM

[2] Video najdete na  https://www.navratvlku.cz/download/323/imag0104_logo.mp4

[3] Hnutí DUHA pořádá pro nové zájemce o monitoring velkých šelem úvodní semináře Rysích a Vlčích hlídek. Přihlášky na jednotlivá letošní školení jsou dostupné na stránkách Šelmy.cz.

Zpět na výpis aktualit