Ve Ždíreckém dole v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj srazilo auto vlčici

09. 11. 2020
Ve Ždíreckém dole v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj srazilo auto vlčici

Zvíře bylo nalezeno včera u silnice mezi Dubou a Ždírcem.

 

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je převezou k podrobnému zkoumání expertům, kteří se podílejí na výzkumu velkých šelem. Nedaleko místa nálezu se vlci prokazatelně vyskytují, letos na podzim tu usmrtili několik ovcí při opakovaných útocích a na fotopastech byla zachycena právě usmrcená vlčice. Chybělo jí totiž jedno ucho, identifikace je tedy poměrně jednoduchá. Na mrtvou vlčici upozornili členové místního mysliveckého sdružení.  

„Pitva by měla potvrdit přesnou příčinu smrti, kterou je pravděpodobně srážka s vozidlem, a také, jak byla vlčice stará a zda už měla vlčata. Odebrané vzorky necháme podrobit genetické analýze, aby se zjistilo, z jaké populace zvíře pochází. Mohlo být místní, ale mohlo také krajinou jen procházet při hledání nového teritoria,“ vysvětluje Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlci migrují na velké vzdálenosti a dokáží uběhnout až několik desítek kilometrů za noc – ať už při pohybu po svém teritoriu nebo při hledání nového. Kulturní krajina hustě osídlená lidmi a protkaná silnicemi pro ně však vytváří mnoho bariér. V přírodě plní vlci důležitou roli – pomáhají totiž snižovat počty přemnožených prasat divokých, jelenů a srnců, kteří působí velké škody v lesích a na polích.

„V chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj a širším okolí se vlci trvale vyskytují už od roku 2014. Odhadujeme, že tu žije stále jedna smečka a možná další samostatní jedinci. Jsme v kontaktu s chovateli hospodářských zvířat, klíčové je, aby svá stáda dostatečně zabezpečili. Několika hospodářům jsme zapůjčili elektrické sítě a zdroje na vylepšení ochrany chovaných zvířat. Nedostatečně zabezpečená stáda jsou totiž pro vlky lákadlem. Může se pak stát, že se na ovce tzv. naučí a budou je opakovaně napadat i na jednom místě, u jednoho chovatele,“ vysvětluje Ladislav Pořízek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Pokud vlci způsobí chovatelům škody na hospodářských zvířatech, stát je proplácí. Zároveň poskytuje dotace na zabezpečení stád.

Doprava je jedním z podstatných faktorů, které limitují pohyb velkých savců naší krajinou. Tento vlk není prvním případem. Letos byl sražen vlk poblíž Turnova, vloni to byli vlci tři (v únoru v Českém Švýcarsku, další pak na Českolipsku, poslední v prosinci na Kaplicku na jihu Čech), v roce 2018 zase na dálnici D10 poblíž Mladé Boleslavi a rok předtím na dálnici D1 u Havlíčkova Brodu. Na silnicích ale nehynou jen vlci, ale i řada dalších druhů zvířat.

Foto: Kateřina Šindelářová (AOPK ČR)

Zpět na výpis aktualit