V Litoměřicích se diskutovalo o vlkovi

28. 05. 2018
V Litoměřicích se diskutovalo o vlkovi

Setkání farmářů a chovatelů hospodářských zvířat se zástupci AOPK ČR umožnilo debatu nad palčivou problematikou.

Dne 22. května proběhlo setkání farmářů a chovatelů hospodářských zvířat - zejména ovcí k problematice návratu vlka obecného do krajiny České středohoří. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s životem vlka, prodiskutovat možné způsoby ochrany stád a představit možnosti finanční pomoci Operačního programu životního prostředí.

V rámci setkání byl představen projekt Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině (OWAD), jehož výsledky lze sledovat na stránkách AOPK ČR (www.navratvlku.cz). Kromě podrobné prezentace života vlka byli farmáři a chovatelé seznámeni s postupem při zjištění škody způsobené vlkem, jejíž náhradu mohou uplatnit u příslušného krajského úřadu. Podrobně jim byla též představena možnost podpory v rámci prevence škod způsobených vlkem z Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz). Sami zemědělci pak v rámci diskuse připomínkovali navrhovaná opatření k omezení vlčích škod na pasoucích se zvířatech a upozorňovali na potřeby zvýšení osvěty zejména u veřejnosti.

Foto: Zuzana Růžičková

Zpět na výpis aktualit