V Karviné byla nalezena mrtvá šelma, nejspíš vlk

10. 02. 2022
V Karviné byla nalezena mrtvá šelma, nejspíš vlk

Dne 6. února 2022 byl městské policii Karviná ohlášen nález mrtvé psovité šelmy.

 

Po konzultaci s místním mysliveckým sdružením usoudili, že se jedná o vlka, a kontaktovali Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Její pracovníci zvíře převzali, potvrdili, že jde pravděpodobně o vlka, a z kadáveru odebrali část tkáně na analýzu DNA. Ta potvrdí druhovou příslušnost a v případě vlka určí, k jaké evropské populaci nalezený jedinec náležel.

Jednalo se o mladou samici. Byla nalezena na železničním mostě překlenující vodní tok na hranicích Starého a Nového města v Karviné. Ať už putování po železničním náspu nebo jeho překonávání se zvířeti zřejmě stalo osudným. Příčinu úhynu však s jistotou stanoví až pitva, která bude provedena na odborném veterinárním pracovišti v Brně.

Na území Moravskoslezského kraje jsou záznamy o stálém výskytu vlka z Moravskoslezských a Slezských Beskyd, žijí také v sousedním Polsku. Ačkoliv by se jeho výskyt v Karviné mohl zdát překvapivý, nejedná se o nestandardní chování. Jelikož se jednalo o mladého jedince, je pravděpodobné, že putoval krajinou právě z důvodu hledání nového teritoria. Při zkoumání schůdné trasy jej zřejmě cesta navedla až na předměstí Karviné, kde nedokázal překonat další překážky.

Naše kulturní krajina je hustě protkaná zástavbou a sítí silnic, které pro volně žijící živočichy představují obtížně překonatelné bariéry. Doprava je tak jedním z podstatných faktorů, které limitují pohyb velkých savců naší krajinou. Na komunikacích samozřejmě nehynou jen vlci, ale i řada dalších druhů zvířat.

Foto (ilustrační): Staffan Widstrand

Zpět na výpis aktualit