V Českém středohoří se pravděpodobně objevil vlk

17. 04. 2018
V Českém středohoří se pravděpodobně objevil vlk

Tisková zpráva AOPK

Napadení a usmrcení většího počtu ovcí a jehňat v lokalitách Lbín a Babiny I. u Litoměřic šetří Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří.  S vysokou pravděpodobností se jednalo o útok vlka, definitivní výsledky budou ale po provedení genetických analýz.

„Přestože jsme až do současného incidentu nezaznamenali žádné škody způsobené vlkem, o této problematice jsme zemědělce z okresu Ústí nad Labem a Děčín informovali již na lednovém semináři. Další seminář chystáme na 22. května a budeme na něm mluvit jak o zabezpečení chovu, tak o kompenzacích případné škody,“ vysvětluje Petr Kříž z AOPK ČR, ředitel regionálního pracoviště správa CHKO České středohoří.

„Pro naši krajinu jsou potřeba jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak vlci. Jejich kořistí jsou totiž především velcí kopytníci, jako jelen, srnec či prase divoké, kteří způsobují velké škody lesníkům i zemědělcům. Stát chovatelům hradí škody [1], které vlci na hospodářských zvířatech mohou způsobit, a zároveň poskytuje dotace na zabezpečení stád [2],“ dodává Petr Kříž.

Výskyt vlků na území severních Čech je výsledkem přirozeného šíření vlka ze Saska, kde se momentálně vyskytuje třináct rozmnožujících se smeček. Vlci se dlouhodobě pohybují na Šluknovsku a v okolí Doks, jednotlivá pozorování jsou zaznamenána také z oblasti Jizerských, Lužických a Krušných hor. Vlci žijí v rodinných smečkách o velikosti 5-10 kusů, roční až dvouletá mláďata pak smečku opouštějí a hledají si nová teritoria. Vzhledem k blízkosti zmiňovaných lokalit je vysoká pravděpodobnost výskytu vlků i v CHKO České středohoří.

 V případě jakýchkoliv dotazů jsou pracovníci regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR připraveni ke konzultacím.

 Poznámky:

[1] Vlk patří mezi zvláště chráněné živočichy podle naší i evropské legislativy. Není možné jej lovit, stát proto chovatelům vyplácí podle zákona č. 115/2000 Sb. náhrady škod. Zákon také stanoví postup, který je třeba dodržet. Klíčové je škodu nahlásit do 48 hodin a do deseti dnů odeslat žádost příslušnému krajskému úřadu.

[2] Dotace je možno čerpat z Operačního programu Životní prostředí. Klasickou ochranou hospodářských zvířat na pastvině je trvalá přítomnost velkého pasteveckého psa nebo pasáka u stáda  - vyplatí se zejména při chovu většího počtu ovcí nebo koz. Drobnějším chovatelům doporučujeme, aby svá hospodářská zvířata (ovce, kozy či mladý skot) hlavně na noc řádně umístili například do pevného objektu nebo do vyšší, nejlépe dvojité ohrady v blízkosti domu, je-li to možné. Osvědčuje se také připevnění barevných pruhů látky, takzvaných zradidel, na ohradu.

Kontakty:

Petr Kříž, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří

e: petr.kriz@nature.cz, t: +420 725 571 781

Zpět na výpis aktualit