Stát má zájem za zabezpečení stád proti velkým šelmám: vyjádření AOPK ČR ke tvrzení některých chovatelů

01. 10. 2021
Stát má zájem za zabezpečení stád proti velkým šelmám: vyjádření AOPK ČR ke tvrzení některých chovatelů

Reagujeme na některé výstupy, které se v průběhu září objevily v českých médiích.

 

„Přijde mi to, že není zájem, aby tu státní podporu farmáři využili,“ (Náchodský deník, 14. 9. 2021)

Realita: Stát poskytuje dotace na zabezpečení stád od roku 2015, protože do naší krajiny patří jak pastevectví, tak velké šelmy. Regionální pracoviště AOPK ČR chovatelům průběžně nabízejí konzultace k tomu, jak dotaci získat a stáda zabezpečit. Po zkušenostech z právě uplynulého programového období AOPK ČR připravuje zjednodušení dotačních pravidel, navrhuje také, aby se minimální částka, o kterou mohou chovatelé žádat, snížila na 50 000 Kč (doposud to bylo 100 000 Kč). Z Operačního programu Životní prostředí bylo v uplynulém období podpořeno téměř pět desítek žádostí o dotace na zabezpečení stád za více než 45 milionů korun, dalších 31 žádostí se ještě posuzuje. Nové žádosti se nyní nepřijímají, předpokládá se, že nové výzvy by měly být vyhlášeny počátkem roku 2022. Očekává se, že dotace bude opět 100%.

Chov hospodářských zvířat stát podporuje také ze standardních zemědělských dotací, v některých případech také například z Programu péče o krajinu.

„Hlavně nás na ty chyby upozornili až tři dny před ukončením dotace, aby to nešlo moc napravit. Můžu si o tom myslet, co chci,“ (Náchodský deník, 14. 9. 2021)

Realita: V rámci kontrolních mechanismů pro administraci žádosti bylo zjištěno, že ačkoliv byla žádost shledána jako formálně správná a přijatelná, vyskytují se v ní zásadní nedostatky, na základě kterých musela být vrácena k přehodnocení a došlo k jejímu zamítnutí. Chovatelé byli na chyby upozorněni 6 dní před koncem výzvy. Žádost však stihli ještě upravit a znovu podat. Šlo přitom o první pokus těchto chovatelů o získání dotace. Vlci jsou však na Broumovsku již šest let.

„Nemáme sílu udělat nějaká další opatření, zvlášť když víme, že nebudou fungovat tak, aby útokům zabránila.“ (Náchodský deník, 14. 9. 2021)

Realita: Přítomnost vlků je pro chovatele poměrně nová situace. Zkušenosti ale ukazují, že kvalitní a funkční zabezpečení stád možné je (například v jižních Čechách či ve Šluknovském výběžku). V případě, na který odvolává Náchodský deník, je stav ohrad od příchodu vlků stále stejný. Plot ze 4 drátů lze na mnoha místech podlézt nebo prolézt, místy je značně zarostlý ve vegetaci, napětí kolísá a často nedosahuje doporučených 5 kV. Majitelé sice mají 4 pastevecké psy ve věku 3 roky, ale nejsou volně s ovcemi, natož aby je hlídali přes noc. Stav, kdy psi nejsou s ovcemi volně na pastvině, nelze označit za ochranné opatření před útoky šelem.

„Za poslední měsíc a půl jsme přišli o více než 40 ovcí," (Náchodský deník, 14. 9. 2021)

Realita: AOPK ČR za celý letošní rok u tohoto chovatele ohledávala a posuzovala 31 uhynulých ovcí. Chovatelé mají nárok na náhradu škody u prokazatelných škod, pracovníci z regionálních pracovišť AOPK ČR drží pohotovost ve dnech pracovního volna, aby chovatelům v případě škod byli rychle nápomocni. U zvířat, která byla asanována ještě před ohledáním a nebyla ani jinak zdokumentována, lze jen obtížně určovat původce škody.

„Chci, abych v případě, kdy můj pastevecký pes napadne člověka nebo jiného psa, byla zbavená odpovědnosti,“ (FTV Prima, 20. 9. 2021)

Realita: Pokud se vlastník (pastevec) o své stádo a pastevecké psy řádně stará, psy má správně vycvičené a socializované, pastvinu přiměřeně a dostatečně srozumitelně (zejména tabulemi) označenou, veřejnost předem informuje, pak prakticky nemůže dojít ke vzniku jeho právní odpovědnosti (trestní, přestupkové ani občanskoprávní), pokud jde o střety pasteveckých psů s vlkem, ani pokud jde o ztráty na životě, zdraví či majetku jiných osob či na zvířatech (nejčastěji jiní psi). Více na https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/pravni-odpovednost-za-pastevecke-psy/

„Zkušenosti ukazují, že dobré zabezpečení dokáže odvrátit 80–95 % vlčích útoků. Ochrana chovaných zvířat je v místech, kde vlk žije, mnohdy kvalitnější, než tomu bylo dříve. Přesto je stále dost chovatelů, kteří nemají stáda dostatečně zabezpečena. Nyní připravujeme dostupnější finance z evropských zdrojů a kromě toho hledáme způsob, jak chovatelům z národních zdrojů pokrýt vícenáklady spojené se změnou organizace pastvy, jako je přehánění na noc do košárů, pastva v menších oplůtkách, kontrola ohradníků a jejich funkčnosti, práce pasteveckých psů. Pastevectví a přítomnost velkých šelem se vzájemně nevylučují, jak se můžeme přesvědčit třeba v Německu, Slovensku, Španělsku, Itálii či Rumunsku. Přítomnost vlka je však u nás někdy onou poslední kapkou, která způsobí, že pastevci nakonec upouštějí od celkově nerentabilního chovu ovcí a koz“, dodává Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

Kontakt:

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, telefon 283 069 242, e-mail: aopkcr@nature.cz

Foto (ilustrační): ČSOP Libosváry

Zpět na výpis aktualit