Stát bude chovatelům nadále hradit náklady na zabezpečení chovů proti dravcům a šelmám

01. 12. 2020
Stát bude chovatelům nadále hradit náklady na zabezpečení chovů proti dravcům a šelmám

Zabezpečení hospodářských zvířat proti vlkům, rysům, medvědům a jestřábům má stejně jako doposud nárok na stoprocentní výši podpory.

 

Do konce června byla totiž dnes prodloužena možnost čerpání financí z Operačního programu Životní prostředí [1]. Stát také proplácí případné škody, které dravci a šelmy chovatelům na hospodářských zvířatech způsobí [2].

Problémy chovatelům hospodářských zvířat působí hlavně vlci, kterých je v České republice několik desítek. Zkušenosti z Německa ukazují, že dobré zabezpečení dokáže odvrátit 80–95 % vlčích útoků. Právě proto také u nás stát poskytuje na zabezpečení stád dotace ve výši 100 %.  Zabezpečení chovaných ovcí je v místech, kde vlk žije, ve většině případů kvalitnější, než tomu bylo dříve. Roste i počet žádostí o podporu [3]. Přesto se najdou chovatelé, kteří mají stáda zabezpečena nedostatečně. Může se pak stát, že se vlci na ovce tzv. naučí a budou je preferovat oproti volně žijící kořisti.

„Spolupracujeme s chovatelskými svazy, připravili jsme standardy pro zabezpečení stád, pomáháme s administrací dotací, prosadili jsme navýšení kompenzací za škody, kolegové na regionálních pracovištích drží pohotovosti, aby chovatelům v případě škod byli rychle nápomocni, všechny informace soustřeďujeme na webové stránce www.navratvlku.cz. Nyní hledáme cestu, jak z národních zdrojů pokrýt vícenáklady, spojené se změnou organizace pastvy, jako je přehánění na noc do košárů, pastva v menších oplůtkách, práce pasteveckých i ovčáckých psů. Snažíme se vysvětlit, že klíčové je, aby si vlci nezvykli chodit do ohrad. To se bohužel ne vždy daří. Někteří chovatelé své ovce vlkům kvůli slabému zabezpečení vysloveně nabízejí,“ konstatuje Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Chov hospodářských zvířat má neoddiskutovatelný význam pro údržbu krajiny. V krajině jsou ale důležití i vlci jako vrcholoví predátoři. Jejich kořistí je totiž především mnohde přemnožená spárkatá zvěř, která způsobuje citelné škody lesníkům i zemědělcům. Ta tvoří 98 % vlčího jídelníčku.

Poznámky:

[1] https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=113

[2] https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-postup-nahlaseni-skodni-udalosti-krok-za-krokem/

[3] Doposud bylo schváleno 30 žádostí za 16,7 mil. Kč, v hodnocení je dalších 27 žádostí za 32 mil. Kč.

Foto: Pastevečtí psi při práci, ČSOP Libosváry

Zpět na výpis aktualit