Standard na ochranu hospodářských zvířat se promítá do projektů z OPŽP

08. 02. 2021
Standard na ochranu hospodářských zvířat se promítá do projektů z OPŽP

Dnes vstupuje v platnost modifikace 110. výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na projekty podporující zabezpečení hospodářských zvířat před útoky velkých šelem.

 

Důvodem této modifikace je změna Doporučených optimálních opatření na ochranu hospodářských zvířat před vlky v souladu se zveřejněným standardem „Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem“. Byl zpracován pod záštitou České zemědělské univerzity v úzké spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a externími spolupracovníky právě pro účely financování zabezpečení z OPŽP.

Standard představuje doporučená ochranná opatření pro zabezpečení hospodářských zvířat před útoky velkých šelem, které se navracejí do české krajiny. Doporučení vycházejí z dosud praxí prověřených a úspěšně realizovaných opatření u nás i v Evropě. Definuje parametry a typy vhodných oplocení (s výškou minimálně 120 cm), klade důraz na elektrické ohradníky, přítomnost správně socializovaných pasteveckých psů, ochranu proti podhrabání, navrhuje také optické bariéry jako doplněk oplocení či košáry.

Standard zahrnuje ochranu pasených zvířat (ovce, kozy, skot) před vlkem obecným a medvědem hnědým a také zabezpečení včelstev proti medvědům. Je doplněn nákresy a popisuje možné kombinace opatření, které chovatel hospodářských zvířat může aplikovat a které ve svém důsledku mohou stáda účinně ochránit.

Standard není zároveň podkladem pro uznání nároku náhrady škody na domestikovaných zvířatech vlkem, rysem a medvědem podle zákona č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Při přípravě novely zmíněného zákona, která bude připravena v průběhu roku 2021, však bude standard využit pro definování minimálního povinného zabezpečení pasených zvířat pro vznik nároku na náhradu škody.

Standard „Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem“ (SPPK E 02 006: 2021) je k dispozici ke stažení zde.

Foto: ČSOP Libosváry

Zpět na výpis aktualit