Shrnutí listopadových škod

17. 12. 2020
Shrnutí listopadových škod

Již třetí měsíc zde Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zveřejňuje podrobná data o nahlášených útocích vlků na hospodářská zvířata.

 

V listopadu bylo zaznamenáno 14 škodních událostí, většina v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji. Bohužel ani v jednom případě zvířata nebyla chráněna pasteveckým psem či pastýřem / nočním hlídačem a téměř polovina oplocení byla bez elektrického ohradníku, další měla vodičů málo.

Pouze jediná ohrada měla 5 elektrických drátů a nejspodnější z nich byl umístěn 20 cm nad zemí – tedy na první pohled velmi dobré zabezpečení včetně ochrany proti podhrabání, které bývá u vlků časté. Detaily ze škodního protokolu však poukázaly na díry v oplocení a nedostatečně napnuté dráty pod velmi slabým proudem, kvůli kterým ochrana ovcí selhala.

Prosíme chovatele, aby svá zvířata před útoky vlků řádně zabezpečovali; zamezí se tak dalším ztrátám a vlci se nenaučí chodit do ohrad. Doporučená ochranná opatření naleznete přehledně zde. Možnost čerpání financí na tato opatření z Operačního programu Životní prostředí byla na začátku prosince prodloužena až do konce června 2021. Hledáme také cestu, jak z národních zdrojů pokrýt vícenáklady spojené se změnou organizace pastvy.

V případě, že už se útok na vaše zvířata stane, je potřeba událost nahlásit na příslušný orgán ochrany přírody. Jak správně postupovat, aby vám mohla být proplacena škoda, naleznete zde. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR také zavedla pohotovostní linky (naleznete tamtéž) pro případ, že se útok odehraje ve dnech pracovního volna, a to i na území mimo chráněnou krajinnou oblast. Na území národních parků jsou místní šetření k ohledání škod řešena příslušnou správou NP.

Foto (ilustrační): Staffan Widstrand

Zpět na výpis aktualit