Seminář v Jablonném v Podještědí

08. 10. 2018
Seminář v Jablonném v Podještědí

Ve dnech 4. a 5. 10. uspořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolu s partnery projektu OWAD (Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině) seminář pro myslivce, lesníky a pro chovatele hospodářských zvířat. Proběhl v městečku Jablonné v Podještědí, které se nachází v chráněné krajinné oblasti Lužické hory.

 

Cílem semináře bylo představit projekt OWAD a především pak obeznámit účastníky s aktuální situací ohledně výskytu vlka v České republice. Zájemci z řad lesníků a myslivců se účastnili přednášky o metodice monitoringu vlka, s farmáři a chovateli hospodářských zvířat se pro změnu diskutovalo o vhodných preventivních opatřeních na ochranu stád a o možnostech jejich financování z Operačního programu Životní prostředí. Nezapomnělo se ani na oblast CHKO Lužické hory jako takovou, na její krásy a místní specifika.

Na seminář nečekaně zavítali i dva statní čtyřnozí návštěvníci v podobě komondora, pasteveckého psa původem z Maďarska, kteří svému chovateli chrání stádo ovcí. Naleznete je v naší fotogalerii zde.

 

Seminář proběhl v rámci česko-saského projektu OWAD (Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině). Projekt Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné příhraniční krajině (OWAD) byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020. Stránky projektu OWAD naleznete zde.

 

Foto: Tomáš Krajča (AOPK ČR)

Zpět na výpis aktualit