Se začátkem podzimu se zvyšuje počet vlkem napadených hospodářských zvířat

09. 10. 2020
Se začátkem podzimu se zvyšuje počet vlkem napadených hospodářských zvířat

Problémy nyní nastávají především u drobnochovatelů. Pokud ke škodě dojde, je potřeba ji včas oznámit.

 

Chtějí-li chovatelé získat za stržená hospodářská zvířata finanční kompenzaci, je klíčové informovat nejpozději do 48 hodin příslušný orgán ochrany přírody - příslušné regionální pracoviště AOPK ČR pro území CHKO, správu příslušného národního parku pro území národních parků (CHKO Šumava spadá pod správu NP Šumava, CHKO Labské pískovce spadá pod správu NP České Švýcarsko) nebo obec s rozšířenou působností v případě škody mimo tato chráněná území (ve dnech pracovního volna zavádí AOPK ČR pohotovost i pro tyto oblasti, kontakty jsou uvedeny níže). Do deseti dnů je pak třeba odeslat žádost příslušnému krajskému úřadu. Podrobný popis je k dispozici zde: https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-postup-nahlaseni-skodni-udalosti-krok-za-krokem/

Chovatelé mohou na zabezpečení svých stád získat 100% dotaci z Operačního programu Životní prostředí (výzva č. 110. – příjem žádostí končí 4. 1.2021, výzva č. 139. – příjem žádostí končí 2. 11. 2020).

Zkušenosti z Německa ukazují, že správně nainstalovaný a udržovaný elektrický ohradník může zajistit až 80% ochranu před útokem vlka, společně s pasteveckým psem lze docílit až 95% ochrany. U malochovů je vhodné zavírat zvířata na noc do stájí. Chovatelé mají také nárok na proplacení škod, které jim útok vlka na hospodářských zvířatech či ohradnících způsobí. Výše náhrad se z podnětu chovatelů zvýšila. Připravuje se také novela zákona, která umožní platit například náklady na veterináře a odvoz do kafilerie.

Doporučená opatření pro zabezpečení stád jsou popsána zde.

Pohotovostní linky AOPK ČR pro šetření škod na hospodářských zvířatech naleznete přehledně zde.

Foto: Staffan Widstrand

Zpět na výpis aktualit