První Pohotovostní štáb pro řešení problematických vlků ustaven v Moravskoslezském kraji

07. 11. 2023
První Pohotovostní štáb pro řešení problematických vlků ustaven v Moravskoslezském kraji

AOPK ČR jej  zřídila pro území v působnosti jejích regionálních pracovišť Správa CHKO Poodří a Správa CHKO Beskydy.

 

Pohotovostní štáb byl ustaven k 1. listopadu 2023  na základě souhlasu Ministerstva životního prostředí. V souladu s Pohotovostním plánem pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného bude koordinovat postup vůči konkrétním jedincům vlka. Aby štáb mohl rozhodovat rychle a operativně, je potřeba, aby byly orgány ochrany přírody (Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a AOPK ČR vydány výjimky podle zákona o ochraně přírody) a následně výjimky ze zákona o myslivosti. Ty zatím v platnosti nejsou, Pohotovostní štáb je ustaven v předstihu, aby hned po vydání těchto výjimek mohl činit konkrétní kroky, pokud to bude nutné.

Stálými členy štábu jsou zástupci AOPK ČR, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Policie ČR, Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje a Českomoravské myslivecké jednoty.

Obecně platí, že pokud AOPK ČR vyhodnotí stav jako situaci vyžadující pozornost (stupeň II. a III. podle tabulky č. 1 Pohotovostního plánu), začne Pohotovostní štáb pracovat. Připraví plán opatření pro konkrétní situaci a konkrétní problematické jedince a ve spolupráci s relevantními orgány a subjekty zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu s legislativou.

Na Jablunkovsku vlci opakovaně překonávají poměrně kvalitní zabezpečení hospodářských zvířat. Celkem v širší oblasti Jablunkovska AOPK ČR eviduje od 2. května 2023 25 útoků na hospodářská zvířata, dobře provedené zabezpečení bylo u 5 chovatelů, ve 2 případech nebyla identifikována žádná slabá místa na oploceních. Oproti roku 2022 přistoupila řada chovatelů na Jablunkovsku ke zlepšení ochrany hospodářských zvířat. AOPK ČR v současné době připravuje podklady pro stanovení dalšího postup, který bude Pohotovostním štábem projednán a dohodnut.

Pohotovostní štáby budou postupně vznikat v územní působnosti dalších regionálních pracovišť AOPK ČR.

Foto: Tom Jůnek

Zpět na výpis aktualit