Probíhá posuzování újem

12. 05. 2023
Probíhá posuzování újem

Legislativní odbor Ministerstva životního prostředí ve spolupráci s Odborem pro vztahy s EU Ministerstva zemědělství se jednotně shodly na podpoře právního názoru týkajícího se posuzování žádostí o finanční náhrady za ztížené zemědělské nebo lesní hospodaření podaných v roce 2023 podle nového znění prováděcích vyhlášek účinných od 1. 1. 2023 ve věci notifikace náhradových mechanismů podle nových evropských předpisů o veřejné podpoře s výstupem, že posuzování žádostí a vyplácení přiznaných náhrad může nadále probíhat podle standardních pravidel.

Foto: ČSOP Libosváry

Zpět na výpis aktualit