Pro odstřel vlka musí být v Bavorsku i nadále splněna řada podmínek

02. 05. 2023
Pro odstřel vlka musí být v Bavorsku i nadále splněna řada podmínek

Nově vydané nařízení bavorské vlády, jehož interpretace se objevila i v tuzemských médiích, není plošným a paušálním povolením odstřelu vlků.

Nařízení v souladu s legislativou EU požaduje v první fázi hledání a využívání jiných alternativ než odstřel. Tento postup je podmínkou pro zachování příznivého stavu druhu. Nařízení směřuje konkrétně k řešení problematického, nebezpečného chování jednotlivých vlků, tyto případy specifikuje a opravňuje orgány ochrany přírody rozhodnout o dalším postupu.

Obdobný postup navrhuje pro případy vlků s problematickým chováním také český Pohotovostní plán (Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného), který je nyní před podpisem Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Ten předpokládá, že pro případy, kdy bude vlk vykazovat atypické chování (zejm. nebezpečí pro lidi), budou předem nastaveny zákonné mechanismy pro operativní zásah. Konkrétní postup v jednotlivých případech pak bude zvolen pohotovostním štábem ustaveným na regionální úrovni ze zástupců příslušných orgánů státní správy (ochrany přírody a myslivosti) i dalších zainteresovaných subjektů.


Nařízení bavorské vlády povoluje výjimku ze zákazů stanovených k ochraně vlka také v případech útoků na hospodářská zvířata. To je však vztaženo jen na ty situace, kdy není možné s ohledem na podmínky daného území použít vhodná opatření k ochraně hospodářských zvířat. Jde o přístup, který byl zvolen s ohledem na podmínky pastvy hospodářských zvířat ve vysokohorských podmínkách Alp, přičemž bližší vymezení oblastí, kde bude možné výjimku uplatnit, bude ještě upřesněno. I v těchto případech je stanovena podmínka využit vždy jiné alternativy, než bude přistoupeno k odstřelu vlka. Konkrétní opatření určí místně příslušný orgán ochrany přírody.


V ČR nejsou tak extrémní terénní podmínky jako na alpských pastvinách. Klíčové je, aby si vlci nezvykli vyhledávat hospodářská zvířata jako snadný zdroj potravy. Pohotovostní plán počítá s tím, že jako problematické chování vlků bude hodnoceno i opakované napadení hospodářských zvířat, která jsou zabezpečena dle doporučených standardů. Potřeba ochrany hospodářských zvířat tak bude i v našich podmínkách zohledněna. Stát poskytuje chovatelům podporu pro potřebné zabezpečení hospodářských zvířat, proplácí také náhradu škody, která případným útokem vlků vznikla.

Foto (ilustrační): Staffan Widstrand

Zpět na výpis aktualit