Právní odpovědnost za pastevecké psy

02. 01. 2019
Právní odpovědnost za pastevecké psy

Podrobný rozbor zpracoval profesor a právník Milan Damohorský, který se léta věnuje právu životního prostředí.

Spolu s návratem vlků do české krajiny by chovatelé hospodářských zvířat měli dobře zabezpečovat svá stáda, aby předešli případným ztrátám na hospodářských zvířatech. Kromě vhodného oplocení pastvin se stále více využívají pastevečtí psi. To pro chovatele znamená zároveň velkou výzvu a může vzbuzovat nejrůznější obavy. Jak je to tedy s právní odpovědností za pastevecké psy?

Damohorský se zaměřuje na tři úseky právní odpovědnosti: trestní, přestupkovou a občanskoprávní. Ačkoliv nelze vznik právní odpovědnosti nikdy stoprocentně vyloučit, rizika jejího vzniku plynoucí z využívání pasteveckých psů považuje Damohorský za méně než minimální: pokud se vlastník (pastevec) o své stádo a pastevecké psy řádně stará a má je správně socializované, pastvinu přiměřeně a srozumitelně označenou (tabulemi a cedulemi), veřejnost předem informuje (ostatní vlastníky pozemků či chovatele, příp. obec), potom prakticky nemůže dojít ke vzniku jeho právní odpovědnosti  - ať už jde o střet s vlkem či jiným zvláště chráněným živočichem nebo o ztráty na životě, zdraví či majetku jiných osob či na zvířatech (nejčastěji jiní psi).

Celý článek s podrobným výkladem právní odpovědnosti za pastevecké psy si můžete přečíst zde.

 

Foto: Dana Bartošová

Zpět na výpis aktualit