Potvrzena vlčí smečka v Jizerských horách

18. 12. 2020
Potvrzena vlčí smečka v Jizerských horách

Na území Jizerských hor tak vzniklo nové vlčí teritorium.

 

První novodobé záznamy o přítomnosti vlků v Jizerských horách máme již od roku 2014. Šlo však pouze o nepravidelné, sporadické nálezy stop či záznamy jedince na fotopastech místních lesníků. Zdálo se, že vlci Jizerskými horami spíše procházejí a při hledání nových teritorií je tato hornatá oblast příliš nezaujala. Vlci z lužické populace přicházející k nám z nížin sousedního Polska a Německa se raději zdržovali v podhůří Jizerských hor ve Frýdlantském výběžku.

Od roku 2018 se však počet záznamů na fotopastech, pobytových stop a dokonce i přímých pozorování jedinců začal zvyšovat, takže v následujícím roce již nebylo pochyb o tom, že se vlci v Jizerských horách usadili. Fotopast zachytila dva jedince a že je tu vlčí pár doma prozradil i vytím a pravidelným značkováním svého teritoria“, vysvětluje Jitka Feřtová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Kromě známého „akustického obhajování“ si vlci vyznačují své teritorium močí a i jejich trus, ležící často přímo uprostřed cesty, slouží jako zpráva pro případné nově příchozí vlčí tuláky, že tady už je obsazeno.

V letošním roce pak byli na fotopastech Hnutí DUHA zaznamenáni 3 vlci a stopní dráhy také prozradily pohyb více než dvou zvířat, můžeme už tedy hovořit o jizerskohorské smečce. „Probíhající monitoring rovněž ukazuje na to, že se ve Frýdlantském výběžku s největší pravděpodobností pohybuje jiný vlčí pár – to však s jistotou prokáží až výsledky genetické analýzy, na které nyní čekáme“, doplňuje Feřtová.

Jsou také evidovány škody způsobené vlkem na hospodářských zvířatech. Zaznamenali je nejprve pastevci na Frýdlantsku, od letošního roku jsou hlášeny útoky na ovce u tří chovatelů i na území CHKO Jizerské hory. Chovatelé by si proto měli svá stáda řádně zabezpečit, aby si vlci nezvykli chodit do ohrad.  Finance na preventivní opatření mohou nadále čerpat z Operačního programu Životní prostředí, a to až do konce června 2021.

Ačkoliv jsou Jizerské hory oblíbenou turistickou destinací, návštěvníci nemusí mít ze setkání s vlky obavy, člověku se raději vyhýbají. To potvrzuje například i smečka na Ralsku, která zde už několik let vyvádí mláďata, a i přes intenzivní turistický ruch a vysokou hustotu obyvatel jsou zde setkání s vlkem velmi ojedinělá.

Foto: fotopast AOPK ČR

Zpět na výpis aktualit