Pohotovostní linky AOPK ČR pro šetření škod na hospodářských zvířatech fungují i o víkendu

19. 10. 2020
Pohotovostní linky AOPK ČR pro šetření škod na hospodářských zvířatech fungují i o víkendu

Pro vyplacení kompenzace je klíčové, aby škody byly nahlášeny do 48 hodin.

 

V podzimních měsících se počet vlkem napadených hospodářských zvířat zvyšuje. Poslední případ se odehrál v noci večer 16.10. v blízkosti obce Bohdašín v CHKO Broumovsko. Právě proto, aby měli chovatelé možnost průběžných konzultací, jsou někteří pracovníci AOPK ČR o víkendech k dispozici na pohotovostních linkách – a právě proto se chovatel bez problémů dovolal o páteční půlnoci. Bylo znát, že má obavy. Hlídač bohužel vlky nepřistihl při útoku, ale až v situaci, kdy žrali kořist – další postup je složitý, protože vlci pak mají tendenci se na místo vracet. Pomocí světlic se  podařilo odehnat smečku od stržených zvířat na vzdálenost cca 250 m. Tam vlci vyčkávali, až se budou moc ke kořisti vrátit. Chovatel je během opravy rozbitého  oplocení sledoval pomocí termovize. Situace byla vypjatá a ne zcela přehledná. Zvažovalo se přehnání ovcí na zbytek noci do jiné ohrady, ale byly rozplašené. Chovatel opravil oplocení, a dál pokračoval v plašení pomocí světlic. To vlky od návratu odradilo. Samozřejmě, že každý případ  se následně vyhodnocuje, bude tak tomu i v tomto případě.

Protože pro naši přírodu jsou důležitá hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak vlci, stát chovatelům škody, které vlci na hospodářských zvířatech způsobili, proplácí. Zároveň poskytuje dotace na zabezpečení stád [1]. Postup pro hlášení škody je popsán zde: https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-postup-nahlaseni-skodni-udalosti-krok-za-krokem/

AOPK ČR připravila standard na ochranu hospodářských zvířat, který obsahuje ověřená doporučení, jak stáda chránit. Mezi hlavní doporučující zabezpečení pasených zvířat před útoky vlka patří elektrické mobilní ohradníky ideálně v kombinaci s pasteveckými psy a změna organizace pastvy (častější přehánění, zahánění na noc, menší stáda). Nejedná se o 2-3 metrové ploty v krajině, takové opatření není nikde uváděno ani podporováno. Více na https://standardy.nature.cz/aktuality/zverejneni-pracovni-verze-standardu-ochrana-hospodarskych-zvirat-pred-utoky-velkych-selem/

AOPK ČR také z pověření Ministerstva životního prostředí zpracovala Program péče o vlka obecného. V tomto strategickém dokumentu definuje opatření, která pomohou minimalizovat konflikt mezi ochranou vlka a socioekonomickými zájmy obyvatel [2]. Nyní probíhají ve spolupráci se zemědělskými experty a chovateli přípravy pro zavedení plošné platby na krytí vícenákladů souvisejících s náročnější organizací pastvy kvůli přítomnosti vlka v pasených oblastech. Poté, co Ministerstvo zemědělství odmítlo zavedení této podpory chovatelům v rámci zemědělských dotací, se hledá podpora v národních zdrojích resortu životního prostředí.

Jedním z témat, která Program řeší, jsou takzvaní problémoví vlci.  Cílem je nastavit takový systém, kdy stát bude umět problematické jedince definovat, poznat, řešit i eliminovat. Vlk, který bude opakovaně překonávat kvalitně provedená ochranná opatření hospodářských zvířat, bude klasifikován jako problematický a bude možné řešit jeho odstranění z populace. Tato možnost formou výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb. existuje již dnes.

Poznámky:

[1] Chovatelé mohou na zabezpečení svých stád získat 100% dotaci z Operačního programu Životní prostředí (výzva č. 110, výzva č. 139.)

[2] https://www.navratvlku.cz/o-vlkovi-program-pece-o-vlka/

Foto: Dana Bartošová

Zpět na výpis aktualit