Novela vyhlášky k újmě za ztížení zemědělského hospodaření (pastva ovcí a koz) je platná k 1. 3. 2024

01. 03. 2024
Novela vyhlášky k újmě za ztížení zemědělského hospodaření (pastva ovcí a koz) je platná k 1. 3. 2024

15. 2. 2024 jsme zde informovali o upraveném výpočtu výše újmy pro chov ovcí a koz v důsledku výskytu vlka obecného dle připravované novely vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření.

Novela vyhlášky je účinná k 1. 3. 2024 a její znění je k dispozici v e-Sbírce pod č. 43/2024 Sb. Výpočet, který zde byl uveřejněn, je k 1. 3. 2024 platný pro podání žádostí o náhradu újmy za ztížené zemědělské hospodaření v důsledku výskytu vlka obecného pro chovatele ovcí a koz za rok 2023. Žádosti lze tedy podávat do konce března 2024 (pro letošní rok až do 2. dubna 2024).

Proměnné veličiny vzorců pro výpočet výše náhrady jsou uvedeny v únorovém Věstníku MŽP zde.

Chovatelé ovcí a koz, kteří podávají žádosti u konkrétního regionálního pracoviště AOPK ČR (oblasti mimo území národních parků) mohou využít nový webový nástroj, který žadatelům po zadání vstupních dat vygeneruje přílohy, včetně výpočtu výše újmy podle novely vyhlášky. Tyto přílohy je následně nutné podat spolu s žádostí na příslušném regionálním pracovišti AOPK ČR. Pro vstup využijte tento odkaz: https://nahradaujmy.nature.cz/, pro nápovědu stačí klinout zde (https://webgis.nature.cz/aopkhelp/Nahrada_ujmy)

Stejně jako v roce 2023 je možné využít pro podání žádosti u ovcí a koz přílohy stanovené vyhláškou a vyplněný pomocný soubor ve formátu xls: KALKULAČKA PRO VÝPOČET VÝŠE ÚJMY dle novely vyhlášky. Kalkulačku mohou samozřejmě využít i žadatelé na území národních parků.

Pro chovatele skotu nepřináší novela vyhlášky žádné změny, nadále platí, že lze nárokovat náklady, které žadatel uplatní buď jako mimořádné nákladově náročnější opatření, nebo jako náklady, které se změnily oproti období, kdy je nebylo nutné realizovat (období před výskytem vlka). Obecně platí, že uplatnitelnými náklady pro majitele či pachtýře pozemků s pastvou skotu budou ty, které vznikly chovatelům při ochraně vysokobřezích matek a matek s čerstvě narozenými telaty. Nejzranitelnější skupinou při ochraně před vlkem jsou nově narozená telata, a proto je nutné zvažovat jako efektivně vynaložené náklady jen takové, co byly s ochranou této skupiny spojeny.

Foto: ČSOP Libosváry
Zpět na výpis aktualit