Nově vyhlášené výzvy v Projektovém schématu OPŽP AOPK ČR

22. 05. 2024
Nově vyhlášené výzvy v Projektovém schématu OPŽP AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále AOPK ČR) vyhlásila nové navazující výzvy v rámci Projektového schématu OPŽP.

 

V rámci vyhlášené 8. výzvy lze realizovat i projekty, které jsou zaměřené na prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů, včetně vlků. Termín pro registraci žádostí probíhá od 2. 5. 2024 do 31. 10. 2024.

Vlci hráli v naší kulturní krajině významnou roli. Řadí se mezi výborné lovce a pomáhají přirozeně regulovat přemnožené divoce žijící kopytníky. Přítomnost vlka obecného v kulturní krajině však vyžaduje ochranu hospodářských zvířat. Jedním z cílů vyhlášené 8. výzvy je podporovat projekty, které aktivně přispívají k ochraně hospodářských zvířat a minimalizují konflikt se zvláště chráněnými druhy živočichů.

AOPK ČR poskytuje 100% dotaci na pořízení elektrických ohradníků, pevného oplocení, pasteveckých psů a dalšího příslušenství pro subjekty, které nepodnikají v zemědělské prvovýrobě. Tato finanční podpora je tak dostupná  pro drobné chovatele, jelikož minimální počet chovaných kusů hospodářských zvířat je stanoven na pět. Zemědělci a podniky činné v zemědělství mohou žádat o podporu prostřednictvím výzev Státního fondu životního prostředí. Minimální výdaje jsou ve všech výzvách stanoveny na 50 000 Kč (bez DPH).

O oblíbenosti výzev a celkovém přínosu svědčí desítky spokojených žadatelů, kteří již své projekty úspěšně zrealizovali. V rámci mnoha zdařilých projektů byla podpořena zejména zabezpečení stád ovcí a jiných hospodářských zvířat.

Zamýšlený projektový záměr je doporučeno konzultovat s odborníky z příslušných regionálních pracovišť AOPK ČR. Pracovníci AOPK ČR vám poskytnou cenné rady a doporučení, pomohou s identifikací vhodných řešení a případně mohou být nápomocni při samotném podání žádosti o dotaci. Při návrhu a realizaci projektu je třeba respektovat standard Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem, který obsahuje doporučená ochranná opatření.

Všechny aktuální informace k výzvám v Projektovém schématu AOPK ČR jsou dostupné na webových stránkách: https://www.nature.cz/web/dotace/opzp-v-prs-aopk-cr.

V rámci projektu s názvem „Ochrana ovcí Brantice“ došlo k zabezpečení stáda ovcí pomocí elektrických sítí (foto Petr Orel):

Prs_opžp_3.png Prs_opžp_1.png
  

Zpět na výpis aktualit