Nedaleko Prostějova byl nalezena mrtvá šelma, nejspíš vlk

20. 01. 2022
Nedaleko Prostějova byl nalezena mrtvá šelma, nejspíš vlk

Dne 17. ledna 2022 byl místně příslušnému mysliveckému spolku Olšany – Hablov ohlášen nález mrtvé psovité šelmy s podezřením, že se jedná o vlka.

 

O nálezu byla také informována Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Její pracovníci zvíře převzali, potvrdili, že se pravděpodobně jedná o vlka, z kadáveru odebrali část tkáně na analýzu DNA. Ta potvrdí druhovou příslušnost a v případě, že bude vlk potvrzen, určí, k jaké evropské populaci vlka nalezený jedinec náležel.

Informace o výskytu vlků na Olomoucku jsou ve srovnání s jinými kraji zatím velmi sporadické, jedná se o příležitostné záznamy patrně migrujících jedinců. Z genetické analýzy bychom mohli získat zajímavé poznatky o pohybu vlků na území České republiky,“ vysvětluje Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Samec vlka ve výborné kondici byl nalezen na jižním okraji katastrálního území Olšany u Prostějova. Silnice je v tomto úseku jen několik metrů vzdálena od dálnice D46, s níž je souběžná. Překonání jedné z těchto komunikací se zvířeti zřejmě stalo osudným. Příčinu úhynu však s jistotou stanoví až pitva, která bude provedena na odborném veterinárním pracovišti v Brně.

Vlci putují na velké vzdálenosti a dokážou uběhnout až několik desítek kilometrů za noc – ať už při pohybu po svém teritoriu nebo při hledání nového. Naše kulturní krajina je hustě protkaná zástavbou a sítí silnic, které pro volně žijící živočichy představují obtížně překonatelné bariéry. Doprava je tak jedním z podstatných faktorů, které limitují pohyb velkých savců naší krajinou. Na silnicích samozřejmě nehynou jen vlci, ale i řada dalších druhů zvířat.

Foto: Vladislav Holec

Zpět na výpis aktualit